In samenwerking met
NH
NOS NieuwsAangepast

Veel mensen met kanker in Haarlem en IJmond, vieze lucht mogelijke oorzaak

Longkanker en melanoom (huidkanker) kwamen de afgelopen jaren bij inwoners van de regio Haarlem en de IJmond vaker voor dan bij mensen uit de rest van Nederland. Dat blijkt uit een rapportage van de GGD Kennemerland over de periode 2004-2018. Onder de regio vallen negen gemeenten.

Het aantal patiënten dat met kanker werd gediagnosticeerd lag in de hele GGD-regio Kennemerland 5 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Een deel van die mensen kreeg longkanker of huidkanker.

Het is geen nieuw beeld. In de vijftien jaar voor 2004 leden mensen in dezelfde omgeving ook al vaker aan de ziektes dan gemiddeld in Nederland.

Veel longkanker in Beverwijk

Zowel bij mannen als vrouwen uit Beverwijk kwam longkanker 25 procent vaker voor dan gemiddeld in de rest van Nederland. Dat betekent dat er jaarlijks zeven mensen meer longkanker kregen in Beverwijk, dan je op basis van het landelijk gemiddelde zou verwachten.

Ook waren er relatief veel Haarlemmers met longkanker. De ziekte kwam daar jaarlijks 10 procent vaker voor bij mannen dan in de rest van het land, 20 procent meer bij vrouwen.

Roken en luchtverontreiniging

Longkanker kan onder meer ontstaan door roken, meeroken en blootstelling aan stoffen en luchtverontreiniging. Beverwijkers en ook Haarlemmers hebben in het verleden veel gerookt, meldt NH Nieuws. Het is "aannemelijk" dat dat een rol heeft gespeeld, stelt de GGD.

"Ook is bekend dat luchtverontreiniging met fijnstof in het verleden in de IJmond hoger was dan gemiddeld in Nederland", schrijft de GGD. "Dit maakt het aannemelijk dat deze risicofactor ook in het verleden een rol heeft gespeeld bij de verhoogde incidentie van longkanker in Beverwijk."

Tata Steel

De GGD benadrukt dat in de hele regio, maar specifiek in de IJmond, maatregelen nodig zijn ter verbetering van de luchtkwaliteit. In de IJmond zit staalbedrijf Tata Steel. Er is veel te doen (geweest) over de uitstoot van stoffen bij dat bedrijf.

De dorpsraad van Wijk aan Zee, het kustdorp dat aan het terrein van Tata Steel grenst, is er zeker van dat de uitstoot van het bedrijf er mede toe heeft geleid dat meer mensen ziek zijn geworden. Ook het RIVM sluit niet uit dat er een verband is. Dit jaar werd er een onderzoek aangekondigd naar de schadelijke uitstoot in de IJmond.

Blootstelling aan de zon

In Heemstede en Bloemendaal kwam melanoom opvallend vaak voor; respectievelijk 57 en 55 procent meer dan gemiddeld in Nederland. Omgerekend ging het jaarlijks om gemiddeld 31 extra gevallen van melanoom in de gehele GGD-regio Kennemerland.

De GGD beschrijft dat overmatige blootstelling aan de zon een verhoogde kans geeft op huidkanker. "Veel gemeenten in de GGD-regio Kennemerland liggen aan de kust. Het vaker voorkomen van melanoom in deze regio kan mogelijk samenhangen met extra veel zonnen in het verleden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl