NOS NieuwsAangepast

CPB: ongekende krimp van 6 procent, werkloosheid verdubbelt

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6 procent vanwege de coronauitbraak. Volgend jaar is er met een groei van 3 procent beperkt herstel. De werkloosheid loopt op en is in 2021 verdubbeld, verwacht het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB spreekt van een ongekende krimp en waarschuwt voor grote onzekerheid over het verloop van de coronacrisis. Als er een tweede besmettingsgolf komt en er weer strenge maatregelen genomen worden, kan de economie verder achteruitgaan. Als dat gebeurt, krimpt de economie ook in 2021, stijgt de werkloosheid naar 10 procent en stijgt de staatsschuld tot ruim 75 procent van het bbp (62 procent dit jaar).

Als het herstel in andere landen, waar Nederland handel mee drijft, niet op gang komt, zal dat ook een negatieve invloed hebben. Het herstel kan ook sneller verlopen als versoepeling van de coronamaatregelen leidt tot optimisme onder consumenten.

Belangrijk voor kabinet

De ramingen van het CPB zijn gezaghebbend: "Er zijn heel veel instituten en economen die voorspellingen doen. Maar dit is de raming waar het Nederlandse kabinet mee rekent", zegt economie-verslaggever Nik Wouters.

Nederland komt in de buurt van "het meest donkere scenario" dat in maart door het Planbureau werd geschetst. Toen hield het CPB al rekening met een krimp van 7,7 procent.

Van een zogenoemde v-recessie is geen sprake. Dat zou een korte periode van flinke krimp zijn geweest, gevolgd door snel herstel. Voor de overheid betekent het dat er meer geld moet worden uitgegeven om bedrijven de crisis door te helpen, dat de belastinginkomsten dalen en de werkloosheidsuitkeringen toenemen. Het CPB noemt de gevolgen voor de overheidsbegroting "groot, maar draaglijk".

Positieve scenario

In de cijfers houdt het CPB wel de optie open dat de groei in 2021 sneller aantrekt, als consumenten het geld dat ze dit jaar hebben bespaard met bijvoorbeeld vakanties en restaurantbezoeken volgend jaar besluiten uit te geven.

Ook bedrijven gaan dan mogelijk extra investeren. De werkloosheidsstijging blijft in dat scenario beperkt, omdat werklozen relatief snel aan een nieuwe baan komen in andere bedrijfstakken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl