Een paar dagen geleden werden bloemen gelegd op de plek waar Tomy Holten werd aangehouden RTV Oost

De politie zou meer moeten leren van zaken waarbij een arrestant na een aanhouding overlijdt. Dat zegt politiesocioloog Jaap Timmer naar aanleiding van de dood van Tomy Holten in een gesprek met RTV Oost. Holten overleed op 14 maart na zijn arrestatie in een cellencomplex in Zwolle.

Volgens de politiesocioloog van de Vrije Universiteit Amsterdam in het niet vanzelfsprekend dat aanhoudingen zoals die van Holten worden meegenomen in de manier waarop Nederlandse agenten optreden bij nieuwe arrestaties.

Bij trainingen voor politiemensen worden deze dossiers nauwelijks gebruikt, stelt Timmer vast. En dat vindt hij raar. Hij pleit ervoor dat rijksrecherche-onderzoeken als casus worden aangeboden aan agenten tijdens opleidingen. "Daar zit bij de politie nog lang geen systeem in."

Of agenten verkeerd hebben gehandeld bij de arrestatie van Tomy Holten is niet te zeggen, volgens Timmer. Dat moet uit het onderzoek blijken. Maar die resultaten laten vermoedelijk nog wel even op zich wachten.

"Het is heel veel werk, zo'n onderzoek", stelt Timmer vast. "Je moet heel veel mensen horen en soms ook wel vaker dan een keer." Als de ene getuige iets beweert dat niet overeenkomt met wat een andere getuige heeft gezegd, moeten mensen opnieuw ondervraagd worden. "De tactische rechercheurs die dat doen, wegen alles", aldus Timmer. "Alles wat er wordt gezegd. Ze kijken naar beelden van camera's, naar het technisch bewijs en de resultaten van het NFI en leggen dat allemaal naast elkaar."

STER reclame