Nationale ombudsman Reinier van Zutphen
NOS Nieuws

Ombudsman: schuldenvrije toekomst steeds moeilijker

Steeds meer mensen hebben moeite om van hun schulden af te komen. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat schuldenaren tegen allerlei problemen aanlopen als ze de weg naar de schuldsanering proberen te vinden.

"Steeds meer burgers blijven met hun schulden zitten, hebben geen toekomstperspectief en belanden financieel en maatschappelijk - vaak voor lange tijd - op een zijspoor", zegt ombudsman Reinier van Zutphen. "Door de coronacrisis komen nog veel meer burgers in problematische schulden terecht. Dat maakt de dalende instroom nog alarmerender en moeilijker te accepteren."

Wanneer er sprake is van problematische schulden kunnen mensen een aanvraag doen bij de rechtbank voor wettelijke schuldsanering. Zij moeten dan een bepaalde tijd van een minimuminkomen leven en hun aangepaste betalingsverplichtingen nakomen, om zo met een schone lei te kunnen beginnen.

'Kansloze optie'

Maar mensen weten de stap naar de schuldsanering te vaak niet te maken. "Burgers die hulp willen, komen op verschillende terreinen knelpunten en belemmeringen tegen", stelt Van Zutphen.

Volgens de ombudsman worden mensen niet altijd voorgelicht over de mogelijkheden van de schuldsanering of wordt deze als een "kansloze optie" afgeschilderd. Ook krijgen burgers niet altijd begeleiding bij het indienen van een verzoek tot schuldsanering, terwijl dat voor veel burgers ingewikkeld is. Gemeenten zijn verplicht professionele ondersteuning te bieden.

Mensen met een zogenoemde fraudeschuld, zoals in het geval van onterecht ontvangen uitkeringen bij UWV, SVB of gemeenten, worden tien jaar lang uitgesloten van schuldhulp. Volgens Van Zutphen worden zo niet alleen de echte fraudeurs bestraft, maar ook burgers die te goeder trouw zijn en een vergissing hebben gemaakt. Hij pleit dan ook voor een inkorting van de uitsluiting. "Dat zou veel burgers een snellere route verschaffen naar een schone lei", schrijft hij.

Veel mensen met schulden kunnen niet voldoen aan de strenge toelatingseisen van de schuldsanering en dienen daarom geen verzoek in. De ombudsman stelt ook dat bewindvoerders die schuldenaren helpen met de financiële situatie en de administratie, hun cliënten actiever moeten helpen om bij de schuldsanering terecht te komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl