Opleiding voor techniek
NOS Nieuws

Techniekbedrijven mogen loonsverhoging uitstellen, als personeel instemt

Bedrijven in de metaal en techniek die in zware problemen zitten, mogen de voor volgende maand geplande loonsverhoging van 3,5 procent met vijf maanden uitstellen. Ze moeten dan wel eenmalig 29 extra verlofuren aan hun medewerkers geven.

Voor zover bekend is het de eerste sector waarin collectief afspraken zijn gemaakt over uitstel van een eerder afgesproken loonsverhoging. Het uitstel geldt alleen voor bedrijven die hard kunnen maken dat ze in zwaar weer zitten. Meer dan de helft van het personeel moet bovendien instemmen met het uitstel.

De werkgever moet met cijfers onderbouwen waarom het uitstel nodig is en beloven geen dividend of bonussen uit te keren. "Uitstel moet aan strikte voorwaarden voldoen", zegt FNV-bestuurder Jacqie van Stigt. "Uiteindelijk is het de bedoeling om werkgelegenheid in de coronacrisis te behouden."

Vooralsnog heeft tot dusver één werkgever gevraagd om uitstel, maar die aanvraag is nog niet verleend. Onder de cao vallen meer dan 300.000 werknemers en zo'n 27.500 bedrijven.

Zwembaden

Ook in andere sectoren hebben werkgevers gevraagd om de mogelijkheid om salarisverhogingen uit te stellen, bijvoorbeeld werkgevers in de zwembadenbranche. Er was afgesproken dat de lonen volgende maand 2 procent zouden stijgen, maar de werkgevers willen uitstel. Voorlopig komt dat er niet. Uit een peiling van FNV blijkt dat 65 procent van de leden tegen het uitstel is.

Voor werknemers waarvoor in cao's nog geen verhoging voor de komende periode is afgesproken, gaat de loonsverhoging mogelijk op de lange baan. Het cao-overleg ligt in veel sectoren stil en volgens werkgevers is er weinig geld om lonen te laten stijgen. Ruim een miljoen werknemers vallen onder een cao die is verlopen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl