NOS Nieuws

Nog drie corona-besmettingen bij Brabantse nertsenfokkerijen

Bij nog eens drie nertsenbedrijven in Nederland is het coronavirus vastgesteld, schrijven de ministers De Jonge en Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting maken de ministers woensdag nieuwe maatregelen bekend voor nertsenfokkers.

De besmettingen kwamen aan het licht door een verplichte screening, die wordt uitgevoerd op alle nertsenboerderijen. Ook bij een bedrijf in de gemeente Venray zijn mogelijk nertsen besmet, verder onderzoek moet dat nog uitwijzen.

Sinds eind april zijn er op zes nertsenbedrijven met acht locaties besmette nertsen gevonden. Het gaat om bedrijven in de Brabantse gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Sint Anthonis.

Maatregelen

De ministers willen uitgezocht hebben hoe groot het risico is dat het coronavirus blijft rondwaren op nertsenboerderijen en zo weer overdracht van dier op mens kan veroorzaken. Het Outbreak Management Team-Zoönosen is gevraagd om daarover een advies uit te brengen en deze laatste drie besmettingen daarin mee te nemen. De ministers zullen op basis daarvan naar verwachting nieuwe maatregelen nemen.

Nertsenbedrijven mogen nu geen nertsen of mest vervoeren. Het RIVM gaat er vanuit dat mensen die buiten de stal blijven een verwaarloosbaar risico lopen om het coronavirus te krijgen van de nertsen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl