Het aantal doden door het coronavirus zoals gemeld bij het RIVM is met 20 gestegen. Gisteren waren het er 28. In totaal zijn in Nederland nu 5951 mensen overleden van wie bekend is dat ze leden aan covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland afneemt, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Gisteren werden negen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, vandaag zijn dat er vijf. Dat is het laagste aantal sinds 6 maart, in het prille begin van de crisis.

Het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen is tien nieuwe ziekenhuisopnames per dag. In de zeven dagen daarvoor waren het er gemiddeld zeventien.

In totaal zijn er nu 11.727 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest. Van hen liggen er minder dan 800 nog in het ziekenhuis.

NOS

Het RIVM wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD'en. In het weekend is dat effect bij de sterfgevallen nog wat groter: veel mensen die in het weekend overlijden, worden pas na het weekend gemeld.

Ondersterfte

Van de dagelijkse RIVM-cijfers is bekend dat ze incompleet zijn. Bijvoorbeeld doordat sommige mensen thuis overlijden zonder dat er officieel covid-19 bij hen is vastgesteld. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven in de periode van oversterfte waarschijnlijk een beter beeld van de werkelijkheid. In totaal zijn er sinds de start van de crisis bijna 9000 mensen meer overleden dan gebruikelijk.

De afgelopen weken daalde het aantal mensen dat aan het virus overlijdt in rap tempo. Twee weken geleden was er volgens het CBS zelfs voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis sprake van 'ondersterfte': er overleden 200 minder mensen dan in deze tijd van het jaar mag worden verwacht. De afgelopen week was er ook ondersterfte te zien.

Veel ouderen met ernstige kwalen zijn tijdens de epidemie eerder overleden dan anders was gebeurd. Ook overleden relatief meer mannen dan gemiddeld, net als mensen die afhankelijk waren van langdurige zorg (in verpleeghuizen, maar ook thuis). Ook tijdens de griepepidemie van de winter van 2017/2018 volgde op oversterfte een periode van ondersterfte.

NOS NOS

Het aantal covid-19-patiënten op de intensive care daalde sinds gisteren opnieuw licht, met tien. Er liggen nu 170 mensen op de intensive care van wie bekend is dat ze het coronavirus hebben. Er zijn 531 mensen op de IC's met andere kwalen dan covid-19.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg spreekt van een gunstig teken. "Drie weken na de eerste versoepeling van maatregelen, zoals het heropenen van de basisscholen, daalt het aantal covid-IC-patiënten gestaag verder."

NOS

Wil je weten wat de belangrijkste cijfers over coronavirus zijn in jouw gemeente? Klik dan op onderstaande kaart. We houden daar onder andere het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per gemeente bij. Maar ook de geregistreerde besmettingen en het aantal overledenen.

Cijfers per gemeente

STER reclame