Stadskantoor in Utrecht. Foto ter illustratie
NOS Nieuws

Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 vaakst lastiggevallen op het werk

Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 jaar hebben regelmatig te maken met ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Ongeveer een zevende had daar afgelopen jaar mee te maken.

Dat blijkt uit een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen bij werknemers in de publieke sector, onder meer uitgevoerd door het CBS. Bijna 40.000 ambtenaren deden mee aan het onderzoek waarvoor staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken opdracht had gegeven.

Ongeveer 9 procent van de ondervraagde ambtenaren gaf aan het afgelopen jaar te maken hebben gehad met discriminatie, bijvoorbeeld vanwege leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, huidskleur of geloofsovertuiging.

De meeste klachten gingen over mensen buiten de organisatie, vaak klanten of burgers. Ambtenaren die dagelijks klantcontact hebben, rapporteerden vooral verbale agressie. Bijna 1 op de 3 had te maken met intimidatie en bedreiging

#MeToo

Volgens het rapport, dat er kwam na Kamervragen van D66'er Sjoerd Sjoerdsma, verdient de #MeToo-beweging aandacht bij het Rijk. Sinds de beweging ongeveer drie jaar geleden opkwam, ligt seksueel wangedrag onder een vergrootglas.

Knops schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de onderzoeksresultaten benadrukken dat het belangrijk is om een open, veilige cultuur te hebben waarin medewerkers elkaar en de organisatie kunnen aanspreken op gedrag. Dat is volgens hem essentieel voor een goed openbaar bestuur.

Ambtenaren hebben nu al de mogelijkheid om te praten met een vertrouwenspersoon, schrijft Knops. Ook worden er workshops aangeboden om ongewenste omgangsvormen te herkennen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat meer dan 80 procent van de ondervraagden vindt dat hun organisatie voldoende doet om ongewenst gedrag tegen te gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl