Een bewoonster van een verpleeghuis krijgt bezoek
NOS Nieuws

Planbureaus: laat termen 'anderhalvemetersamenleving' en 'nieuw normaal' los

Het kabinet moet niet vasthouden aan termen als de 'anderhalvemetersamenleving', vinden planbureaus SCP, CPB en PBL, die voor een advies samenwerkten met het RIVM. Volgens de planbureaus, die voor het eerst een gezamenlijk advies uitbrengen, suggereren dergelijke termen dat tijdelijke maatregelen een permanent karakter krijgen.

"Het doel van het herstelbeleid kan niet een samenleving zijn waarin mensen altijd en overal anderhalve meter afstand tot elkaar moeten blijven houden. Dat is niet wat mensen willen en ze zien het zeker niet als een 'nieuw normaal'."

Bovendien moet het beleid volgens de planbureaus naast bescherming tegen besmetting straks ook gebaseerd zijn op langetermijndoelen voor de economie, leefomgeving en samenleving. Ze adviseren daarom de nadruk niet op de korte termijn te leggen, "maar op een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving".

Onmenselijke situaties

Het kabinet moet daarbij volgens de bureaus aandacht hebben voor kwetsbare groepen, zoals mensen die het mentaal moeilijk hebben, ouderen en zogenoemde multiprobleemgezinnen.

Als het virus weer opleeft, moeten mensen die in verpleeghuizen of andere zorginstellingen wonen, bijvoorbeeld familieleden kunnen blijven zien. "Zonder sociaal contact met familie en mantelzorg kunnen er onmenselijke situaties ontstaan", aldus de planbureaus. Deze bezoekers zouden met voorrang beschermend materiaal aangeboden moeten krijgen.

Ook mensen met een kwetsbare mentale gezondheid verdienen extra aandacht, vinden de briefschrijvers. In de eerste maanden van de coronacrisis hebben zij "niet altijd de zorg en begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben".

Verder moet het financieel-economische herstelbeleid consistent zijn, zodat burgers en bedrijven kunnen blijven vertrouwen op de overheid. Het moet namelijk niet tot extra onzekerheid leiden, aldus de planbureaus. "Het is belangrijk daarbij rekening te houden met verschillen tussen regio's, sectoren en groepen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl