In samenwerking met
Omroep Flevoland
NOS Nieuws

Voortaan maximaal 1100 herten, runderen en paarden in de Oostvaardersplassen

In natuurgebied Oostvaardersplassen is voortaan ruimte voor maximaal 1100 grote grazers. Naast vijfhonderd edelherten mogen er zeshonderd runderen en paarden rondlopen. Dat staat in het nieuwe beheersplan dat Staatsbosbeheer voor het natuurgebied heeft gemaakt.

Momenteel lopen er te veel grote grazers in het gebied, waardoor er structureel sprake is van overbegrazing. Het dierenwelzijn kwam de laatste jaren in het gedrang, omdat de populaties in het gebied te groot werden en er met name in de winter niet genoeg te eten was, schrijft Omroep Flevoland.

De komende jaren wil Staatsbosbeheer de aantallen terugbrengen, waardoor het landschap gevarieerder moet worden. Met de terugkeer van planten en struiken moeten ook meer insecten en vogels terugkeren naar het gebied.

Afschieten

Als de populatie groeit, dan worden de edelherten en runderen afgeschoten. Bij een overschot aan paarden wordt eerst gezocht naar een andere plek. Als die er niet is, worden de paarden geslacht. "Het is dus niet meer zo dat het voedselaanbod bepaalt hoeveel grazers er in het gebied mogen leven", zegt het Staatsbosbeheer.

Tussen januari en april worden de dieren in het gebied twee keer per week gecontroleerd door boswachters en maandelijks door een dierenarts. Bij de controles wordt gekeken naar verwondingen en afwijkend gedrag.

Momenteel worden er geen dieren afgeschoten vanwege het broedseizoen. Het afschot van edelherten is bovendien door de rechter geschorst.

Advertentie via Ster.nl