NOS Nieuws

Geen OMT-advies over heropening sportscholen

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) zijn nog niet zover dat ze het kabinet adviseren om de sportscholen te heropenen. Het OMT heeft maandag wel gesproken over de voorwaarden waaronder dit in de toekomst kan gebeuren. Maar de wetenschappelijke adviseurs van de regering hebben geen concreet advies geformuleerd over wanneer dit kan. Verschillende bronnen binnen het OMT zeggen dat de sportscholen nog geduld moeten hebben.

Als het kabinet niet afwijkt van het advies van de experts betekent dat een forse tegenvaller voor de sportscholen. In de meeste gevallen volgt de regering de adviezen van het OMT.

Het OMT kondigde in zijn advies van vorige week aan dat het zich zou buigen over de mogelijkheden van een heropening van fitnessclubs en sportscholen. Dat gebeurde op verzoek van minister Martin van Rijn voor Medische Zorg, die in gesprekken met de sportschool- en fitnessbranche had beloofd dat hij zou onderzoeken of de sector eerder dan 1 september de deuren weer kan openen.

Sportscholen zien nu al veel leden vertrekken en vrezen dat ze een sluiting tot 1 september niet overleven:

Sportschooleigenaar: '1 september open betekent dat de politiek ons de nek omdraait'

In het advies van vorige week zei het OMT ook dat "op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten er onvoldoende bewijs is dat aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2." Het OMT concludeerde daarom dat "de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van SARS-CoV-2 nog niet opgehelderd is, maar dat deze geen rol van betekenis lijkt te hebben gespeeld in de epidemie".

Vragen over ventilatie en luchtverversing spelen mee bij de eventuele heropening van de fitnesssector en de sportscholen. Maar minstens zo belangrijk is in welke mate hijgende en zwetende sporters in een binnenruimte virusdeeltjes kunnen verspreiden via grotere druppels of via aerosolen, minuscule vochtdruppeltjes die door de lucht zweven.

Druppels en aerosolen

De Duitse viroloog Christian Drosten - een naaste adviseur van bondskanselier Merkel - zei vandaag tegen de Deutschlandfunk dat er meer aandacht moet komen voor de rol van aerosolen bij de verspreiding van het virus omdat er "niet alleen sprake is van druppelinfectie maar daarnaast ook van aerosoleninfectie". Drosten zei dat in zijn ogen het voldoende ventileren van binnenruimtes - zodat die fijne druppeltjes kunnen verwaaien - belangrijker is dan het voortdurend handen wassen.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en viroloog Ann Vossen van het LUMC beaamt dat goed ventileren belangrijk is. "Dat is altijd goed, ook tegen infecties door druppels." De verspreiding van het virus via druppels die ontstaan bij hoesten en niezen blijft volgens Vossen de belangrijkste verspreidingsroute van het virus. "Daarom werken de 1,5 meter afstand maatregelen blijkbaar ook goed, die grote druppels komen niet zo ver", zegt Vossen.

Wat ze in sportscholen zouden kunnen bijdragen aan het verspreiden van het virus is nog onvoldoende uitgezocht", zegt Vossen. "Ik kan me voorstellen dat bij het intensieve sporten net als bij koorzang meer fijne druppeltjes ontstaan, maar er zijn geen harde aanwijzingen voor. En er zijn internationaal wel allerlei gevallen bekend van uitbraken in koren, maar niet van uitbraken in sportscholen."

Kort geding

Als het kabinet inderdaad nog geen besluit neemt over het heropenen van de sportscholen, dan zetten die een kort geding dat zij tegen de staat hebben aangespannen door. Het kort geding heeft woensdag 20 mei al gediend, maar de rechter heeft ervoor gekozen om zijn besluit op te schorten tot na een nieuw besluit van het kabinet op basis van het nieuwe OMT-advies.

Sportschooleigenaar Roxanne van Berkel biedt vandaag via een videoverbinding een petitie aan Tweede Kamerleden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. Met de petitie vragen sportschooleigenaren, sporters en burgers om er bij de regering op aan te dringen de sportscholen direct openen te laten gaan. De petitie is volgens de initiatiefnemers door meer dan 120.000 mensen ondertekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl