NOS Nieuws

Twijfels onder leraren over terugkeer naar volle klassen

70 procent van de AOb-leden in het basisonderwijs heeft twijfels over het kabinetsbesluit om vanaf 8 juni alle kinderen weer tegelijk naar school te laten gaan. Dat meldt de onderwijsbond op basis van een enquête onder bijna 8000 leraren en ondersteuners.

De anderhalvemetermaatregel om besmetting met het coronavirus te voorkomen, kan volgens de leraren en ondersteunend personeel bij volle klassen niet goed worden nageleefd. Ze gaan liever door met het lesgeven aan halve klassen, zoals dat sinds 11 mei gebeurt.

Ook is de extra schoonmaak die nodig is nog niet goed geregeld. Daarnaast krijg je bij volle klassen ook weer meer ouders op school, waardoor het besmettingsgevaar toeneemt. De helft van de deelnemers vindt het zorgelijk dat er in hun ogen nog weinig bekend is over besmetting door jonge kinderen.

Risicogroepen

Deelnemers aan de enquête wijzen erop dat er voor de corona-uitbraak al een lerarentekort was. Dat is alleen maar groter geworden, omdat leraren en ondersteuners die tot een risicogroep behoren niet naar school durven. Hetzelfde geldt voor onderwijskrachten met een partner in een risicogroep.

"Als mijn man het krijgt, overleeft hij het als ex-kanker- en hartpatiënt niet", schreef een van de deelnemers. "Ik vind de tijd veel te kort om te kunnen bepalen dat het niet gevaarlijk is geweest om op 11 mei al te starten. Ik zou niks riskeren tot het eind van het schooljaar."

Een meerderheid van de schoolleiders deelt de zorgen van het personeel. "Ik hoop dat scholen de ruimte krijgen om te beslissen of ze volledig opengaan of tot de zomervakantie door blijven gaan zoals nu", schreef een schoolleider. "Hele dagen is mooi, als ouders hier geen angst voor hebben en als een school voldoende leerkrachten heeft die niet tot een risicogroep behoren, zodat er genoeg klassen bemand kunnen worden."

Beroep op kabinet

AOb-voorzitter Eugenie Stolk wil dat het kabinet de onderzoeken naar besmettingsrisico's goed in de gaten houdt en in de aanloop naar 8 juni goed kijkt of het verantwoord is om de scholen dan volledig open te stellen.

Zo'n 30 procent van de door de AOb ondervraagde leraren en ondersteuners staat achter het kabinetsbesluit om op 8 juni weer volledig open te gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl