NOS NieuwsAangepast

Coronacijfers van 25 mei: IC-bezetting blijft gelijk, Limburg had grootste opnamepiek

Het aantal covid-patiënten op de intensive care is gelijk gebleven. Dat betekent dat er 223 mensen op de intensive care liggen van wie bekend is dat ze het coronavirus dragen. Dat is hetzelfde aantal als gisteren.

Het is na de piek op de intensive care begin april één keer eerder voorgekomen dat het aantal patiënten op de intensive care niet afnam. Vorige week zondag nam het aantal IC-patiënten met covid-19 toe met 3.

De afname van het aantal covid-patiënten op de IC gaat nu minder snel: in de afgelopen week daalde die gemiddeld met gemiddeld 14 per dag, tegen 25 per dag een week eerder.

Volgens het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding is dat geen reden tot zorg. Er komen per dag nu 3 tot 7 coronapatiënten bij op de IC, en er gaan nog altijd meer patiënten af, waardoor de verwachting is dat de bezetting komende week naar de 150 gaat. In alle regio's is de IC-bezetting gedaald tot onder de 90 procent van de maximale capaciteit.

Er liggen nu 756 coronapatiënten buiten de intensive care, oftewel 26 meer dan gisteren. Het gebeurde drie keer eerder dat het aantal coronapatiënten buiten de intensive care weer iets toenam.

NOS
IC-cijfers van 25 mei

Uit de opnamecijfers van het RIVM over de afgelopen tweeënhalve maand blijkt dat Limburg de grootste opnamepiek had, niet alleen afgezet tegen het aantal inwoners maar ook in absolute aantallen. Op 2 april werden in die provincie 271 mensen opgenomen.

Het totale aantal opnames, afgezet tegen het aantal inwoners, was in Limburg ook het grootst. Dat waren er 1388 per miljoen inwoners, tegen 1074 in de andere grote brandhaard, Noord-Brabant. In absolute zin was het aantal opnames in Brabant hoger: 2755, tegen 1551 in Limburg.

In absolute aantallen waren ook in Noord- en Zuid-Holland veel opnames: 1620 en 2111. Die provincies hebben echter meer inwoners. Daarbij gaat het om alle opnames tot en met zondag 24 mei.

NOS
Opnames in het ziekenhuis per provincie per miljoen inwoners

Het aantal doden en ziekenhuisopnames door het coronavirus zoals gemeld bij het RIVM zijn beide met 8 gestegen. Gisteren werden nog 11 doden en 13 opnames gemeld.

In totaal zijn in Nederland nu 5830 sterfgevallen waarvan bekend is dat die gerelateerd zijn aan covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland afneemt, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Dat aantal van 8 ligt onder het gemiddelde van 17 van afgelopen week en onder de 27 van vorige week maandag.

In totaal zijn er nu 11.680 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest.

Daarbij moet worden aangetekend dat er een vertraging zit tussen opname en de registratie ervan. In en na het weekend is die vertraging nog groter. Ook bij de registratie van doden is vertraging.

NOS
RIVM-cijfers van 25 mei

Van de dagelijkse RIVM-cijfers is bekend dat ze incompleet zijn. Bijvoorbeeld omdat sommige mensen thuis overlijden zonder dat er officieel covid-19 bij hen is vastgesteld. Andere cijfers, van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gaven in de periode van oversterfte waarschijnlijk een beter beeld van de werkelijkheid.

De afgelopen weken daalde het aantal overledenen in rap tempo. Vorige week was er volgens het CBS zelfs voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis sprake van 'ondersterfte': er overleden 200 mensen minder dan in deze tijd van het jaar mag worden verwacht.

Veel ouderen met ernstige kwalen zijn tijdens de epidemie eerder overleden dan anders was gebeurd. Daardoor zullen er vanaf nu waarschijnlijk een aantal weken juist minder ouderen sterven dan gebruikelijk is.

Cijfers per regio

Wil je weten wat de belangrijkste cijfers over coronavirus zijn in jouw gemeente? Klik dan op onderstaande kaart. We houden daar het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per gemeente bij, maar ook de geregistreerde besmettingen en het aantal overledenen. Wil je weten hoe het virus zich wereldwijd ontwikkelt, bekijk dan deze kaart.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl