Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst sinds de uitbraak van het virus in Nederland weer onder de 1000 gedaald. Volgens het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding liggen er nu 935 covid-19-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 223 op de intensive care. Op het hoogtepunt lagen er 4500 covid-19-patiënten in het ziekenhuis.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er niet zo weinig ziekenhuisopnames gemeld als deze week. Uit de RIVM-cijfers blijkt dat er 120 nieuwe opnames zijn gemeld waarbij is vastgesteld dat de patiënt besmet is met het coronavirus.

Alleen bij het begin van de coronacrisis was dat aantal lager: in de eerste week van maart werden nog 36 opnames gemeld, terwijl dat er een week later al 126 waren. Vorige week werden nog 245 opnames gemeld; het aantal van deze week is daar dus maar de helft van.

Op het hoogtepunt van de crisis, in de eerste week van april, werden nog veel meer opnames gemeld: 485 per dag, oftewel bijna 3400 in een week. Dat waren 28 keer zo veel opnames als deze week.

Weekcijfers week 12 RIVM NOS

Er zit een vertraging in de cijfers, waardoor ziekenhuisopnames soms pas later worden gemeld. Opnames kunnen daardoor in een andere week of dag hebben plaatsgevonden dan ze zijn gemeld. Dat geldt overigens nog sterker voor de sterftecijfers.

13 opnames en 11 overledenen

Ook vandaag werd weer een laag aantal opnames en sterfgevallen gemeld. Het aantal doden door het coronavirus zoals gemeld bij het RIVM steeg met 11, het aantal ziekenhuisopnames met 13.

In totaal zijn in Nederland nu 5822 sterfgevallen geregistreerd waarvan bekend is dat die gerelateerd zijn aan covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, terwijl het aantal ziekenhuisopnames op 11.672 staat. Daarbij moet worden aangetekend dat de vertraging in meldingen in het weekend nog groter is dan gebruikelijk.

RIVM-cijfers van 24 mei NOS

Op de intensive care daalde het aantal patiënten met het coronavirus met 4 naar 223. Op Duitse IC's ligt nog één Nederlandse patiënt, net als gisteren. Op de Nederlandse IC's zijn 499 mensen met andere aandoeningen dan covid-19 opgenomen; 6 minder dan gisteren.

IC-cijfers van 24 mei NOS

Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg lijkt het er op dat de niet-corona-zorg traag op gang komt. Doordat er minder coronapatiënten op de intensive care liggen, is er meer plek voor andere patiënten, maar volgens Kuipers is de bezetting op de IC nu relatief laag.

Normaal gesproken liggen er 800 tot 900 mensen op de intensive care. Dat zijn er nu 'maar' 722, van wie een derde covid-19-patiënt is.

Verder neemt ook buiten de intensive care het aantal covid-19-patiënten af, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er liggen nu nog 730 covid-19-patiënten buiten de IC in het ziekenhuis. Op het hoogtepunt waren dat er ruim 4000.

LCPS: covid buiten de IC NOS

Ondersterfte

Van de dagelijkse RIVM-cijfers is bekend dat ze incompleet zijn. Bijvoorbeeld omdat sommige mensen thuis overlijden zonder dat er officieel covid-19 bij hen is vastgesteld. De CBS-cijfers gaven in de periode van oversterfte waarschijnlijk een beter beeld van de werkelijkheid.

De afgelopen weken daalde het aantal overledenen in rap tempo. Vorige week was er volgens het CBS zelfs voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis sprake van 'ondersterfte': er overleden 200 minder mensen dan in deze tijd van het jaar mag worden verwacht.

Veel ouderen met ernstige kwalen zijn tijdens de epidemie eerder overleden dan anders was gebeurd. Daardoor zullen er vanaf nu waarschijnlijk een aantal weken juist minder ouderen sterven dan gebruikelijk is.

Cijfers per gemeente

Wil je weten wat de belangrijkste cijfers over coronavirus zijn in jouw gemeente? Klik dan op onderstaande kaart. We houden daar onder andere het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per gemeente bij. Maar ook de geregistreerde besmettingen en het aantal overledenen. Wil je weten hoe het virus zich wereldwijd ontwikkelt bekijk dan deze kaart.

Kaart dagelijkse besmettingen

STER reclame