De Pioneering Spirit van offshore-aannemer Allseas ANP

In de haven Rotterdam is deze week een proef gestart met de inzet van drones voor het bevoorraden van schepen. Een drone leverde een pakket af op de Pioneering Spirit van offshore-aannemer Allseas.

In een kwartier tijd bracht deze drone een pakketje naar het schip:

Video drone levert pakketjes af

De initiatiefnemers hopen dat door de inzet van drones verkeer en transport in de haven veiliger, slimmer en sneller worden.

Voorwaarde is wel dat het luchtruim boven de haven daarop wordt ingericht, zodat de drones niet met elkaar of ander luchtverkeer in botsing komen. Ook moeten er wetten en regels worden opgesteld. Daarvoor moet eerst ervaring worden opgedaan.

Meer mogelijkheden

Behalve bij de bevoorrading van schepen kunnen drones ook een rol gaan spelen bij brandpreventie- en bestrijding, het opsporen van milieudelicten, inspectie en onderhoud van installaties en bruggen en snel medisch transport van bloed en organen.

De brandweer in de haven heeft sinds anderhalf jaar een speciaal droneteam dat onder meer wordt ingezet voor het in beeld brengen van olielekkages en brandbestrijding.

STER reclame