ANP
NOS Nieuws

Tijdelijke huurverlaging wordt makkelijker gemaakt via spoedwet

Het wordt makkelijker om een tijdelijke verlaging van de huur te krijgen voor mensen die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dient met spoed een wet in die dit mogelijk moet maken.

Verhuurders hebben opdracht gekregen om maatwerk te leveren aan huurders die door corona financiële problemen hebben. Het tijdelijk verlagen van de huur is nu ook al een van de opties. Maar voor verhuurders is zo'n tijdelijke verlaging niet altijd een aantrekkelijke optie, omdat ze wettelijk niet de mogelijkheid hebben de huur na de afgesproken periode weer op te schroeven naar het oorspronkelijke niveau.

"Ik vind het daarbij belangrijk om verhuurders zo snel mogelijk zekerheid te geven over deze wettelijke mogelijkheid, zodat zij niet als gevolg van hun coulance geconfronteerd worden met een onbedoelde permanente huurverlaging of om deze reden geen gebruik willen maken van de mogelijkheid van een tijdelijke huurkorting", schrijft Ollongren.

Maatwerk

Het voorstel van de minister staat in een brief die ze naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Het is onder meer een reactie op een motie van de Kamer die opriep om de huren in de vrije en sociale sector per 1 juli te bevriezen. De minister is daar echter niet voor, omdat er ook mensen zijn die deze financiële steun niet nodig hebben. Het is beter om het per geval te bekijken, zegt ze.

Het blijft aan de verhuurder om te bepalen wat dat maatwerk inhoudt. De minister praat nog met verhuurdersorganisaties.

In het Parool reageert SP-senator Tiny Kox, die de motie indiende, teleurgesteld op de "onelegante" brief. "De Eerste Kamer neemt niet vaak moties aan. Als dat wel gebeurt, hechten wij er aan dat de minister die uitvoert of uitlegt waarom dat niet kan. In deze brief lees ik veel gespin maar weinig wol."

Verlenging huurcontracten

Ook laat de minister in de brief weten dat ze de Wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wil verlengen met twee maanden. Daarmee zouden contracten die in juli of augustus aflopen, ook tijdelijk verlengd kunnen worden. "Dit biedt een huurder meer rust en ruimte om vervangende woonruimte te zoeken", schrijft Ollongren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl