Het aantal doden in verband met het coronavirus is gestegen met 21. In totaal zijn er in Nederland nu 5715 overledenen van wie bekend is dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 34 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is vergelijkbaar met vorige week, toen er gemiddeld per dag 35 nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld. In totaal zijn er nu 11.613 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen geweest. Daarvan liggen er nog ruim 1200 in het ziekenhuis.

NOS

Het instituut wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. In het weekend is dat effect bij de stergevallen nog wat groter: veel mensen die in het weekend overlijden worden pas na het weekend gemeld. Daardoor is het aantal doden dat op dinsdag wordt bekendgemaakt doorgaans groter dan op zondag en maandag.

De dag dat mensen overlijden en worden opgenomen valt eerder dan de dag dat dat bij het RIVM gemeld wordt, zoals goed is te zien in onderstaande grafiek. De donkergekleurde lijn geeft de daadwerkelijke datum van overlijden of ziekenhuisopname weer. De lichtgekleurde staven zijn de cijfers van de dag dat ze gemeld worden.

NOS

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat in de weekenden minder doden worden doorgegeven, waardoor op zondag en maandag het aantal mensen dat gemeld wordt altijd lager is dan er daadwerkelijk die dag zijn overleden. De rest van de week is dat juist andersom. Bij de ziekenhuisopnames valt op dat de piek, van zo'n 600 ziekenhuisopnames per dag, iets eerder was: eind maart in plaats van begin april.

Intensive care

Het aantal coronapatiënten op de IC is verder gedaald, met 30 naar 293. Op het hoogtepunt lagen er ruim 1400 patiënten met covid-19 op de IC. Van de tientallen patiënten die naar een Duitse IC-zijn verplaatst liggen er nu nog maar 2 in Duitsland.

Helemaal naar nul zal de IC-bezetting niet dalen, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg maandag. "Het virus is niet weg en we krijgen het niet weg", aldus Kuipers. "We proberen het aantal opnames wel zo laag mogelijk te krijgen." Eind deze week moet het aantal IC-opnames rond de 250 liggen, verwacht Kuipers, al hoopt hij dat het misschien zelfs onder de 200 daalt.

Het aantal patiënten op de IC op 19 mei NOS

Het aantal mensen zonder covid-19 op de IC is weer iets toegenomen. Dat zijn er nu 523. Omdat de reguliere zorg nog niet volledig is opgestart zijn het er nog altijd een paar honderd minder dan normaal gesproken op de IC liggen.

Het aantal patiënten met covid -19 die op een gewone corona-afdeling van het ziekenhuis liggen is iets toegenomen, van 909 naar 933. Op het hoogtepunt lagen er bijna 3000 covid-19-patiënten op niet-IC-afdelingen in het ziekenhuis. Pas op 6 mei is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dit cijfer weer gaan melden.

Het aantal coronapatienten dat niet op de IC ligt NOS

In de grafiek is te zien dat het aantal covid-19-patiënten buiten de IC minder hard afneemt dan eerder het geval was, en ook minder hard dan op de intensive cares.

Vanaf juni is het de bedoeling dat er 30.000 mensen per dag getest gaan worden. Op dit moment wordt dat aantal nog lang niet bereikt. Het aantal geteste personen nam een aantal weken zelfs af, maar is afgelopen week weer iets gestegen.

Het aantal coronatesten dat per week wordt afgenomen NOS

Vorige week werden er minder dan 5000 mensen per dag getest. Dat aantal kan - door een vertraging in het doorgeven - nog iets toenemen. 5 procent van hen testte positief. Eind maart was dat nog 29 procent.

STER reclame