NOS Nieuws

Nederlandse jongeren positief over hun leven, gebruiken relatief weinig sociale media

Nederlandse jongeren zijn positief over hun leven en gezondheid. Veel meer dan hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een internationaal rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

In dit onderzoek, dat om de vier jaar verschijnt, zijn tussen 2014 en 2018 200.000 jongeren uit 45 Europese landen ondervraagd. In Nederland hebben de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek uitgevoerd.

Goede band met ouders

"Jongeren in Nederland zijn heel positief over sociale relaties met ouders, vrienden en klasgenoten", zegt Gonneke Stevens, projectleider bij de Universiteit Utrecht, in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze zijn heel tevreden over hun leven en rapporteren heel weinig emotionele problemen."

Dat komt volgens de Stevens doordat Nederlandse jongeren over het algemeen een goede band hebben met hun ouders. Daardoor praten ze met hen makkelijker over hun problemen, zegt ze. "Wij denken dat dat in andere Europese landen anders is."

Laag gebruik sociale media

Nederlandse jongeren gebruiken, in vergelijking met hun Europese leeftijdgenoten, minder intensief sociale media. Het percentage jongeren dat 'problematisch socialemediagebruiker' kan worden genoemd, is nergens zo laag is als in Nederland.

Wel zien de onderzoekers bij Nederlandse jongeren een duidelijke stijging in druk door schoolwerk. In eerdere onderzoeken waren Nederlandse jongeren positiever over school dan hun meeste Europese leeftijdsgenoten, maar uit de laatste metingen blijkt dat de 13- en 15-jarigen het Europese gemiddelde naderen.

Levensstijl kan beter

Nederlandse jongeren leven redelijk gezond. Ze ontbijten dagelijks, eten veel groente en fruit en bewegen voldoende. Na Kazachstan heeft Nederland de minste tieners met overgewicht en obesitas.

Maar daarin valt nog wel wat te verbeteren, denken de onderzoekers. Hoewel Nederlandse jongeren bijna net zo veel roken en drinken als Europese leeftijdsgenoten, ligt het cannabisgebruik van jongeren in Nederland iets boven het gemiddelde.

Band met ouders in coronatijden

Dat Nederlandse jongeren goed scoren als het gaat om de relatie met hun ouders, komt in deze maanden goed uit, zegt Stevens. "We verwachten dat juist in deze coronacrisis die positieve relatie met de ouders heel belangrijk is, omdat jongeren heel veel thuiszitten. Het geeft ze een heel goede uitgangspositie."

Of dat ook echt zo is, moet blijken uit vervolgonderzoek. In 2021 gaat de Wereldgezondheidsorganisatie dit onderzoek opnieuw doen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl