Eric Wiebes ANP

Hij zei het al eerder, minister Wiebes van Economische Zaken, maar hij kwam er in een Kamerdebat over noodmaatregelen voor de economie weer op terug. "We kunnen niet iedereen redden". Een voorwaarschuwing, met het tweede noodpakket op komst.

Het nieuwe steunpakket wordt naar verwachting woensdag gepresenteerd. Op de inhoud wilde Wiebes nog niet ingaan, "dan loop ik weer het risico dat onzuiver of incompleet te doen".
Maar wie hem beluistert krijgt al wel een idee welke kant het op gaat. Zo lijken er meer voorwaarden aan de steun te worden verbonden en gaat het kabinet "niet alles tot in lengte van tijden vergoeden". De minister noemt dat onrealistisch, omdat je belastingbetalers uiteindelijk met te hoge lasten opzadelt.

Er wordt gekeken naar een aantal wensen na noodpakket één. Dat pakket moest "snel in elkaar gezet" en er zaten zeker dingen in die "niet ideaal" zijn, erkent Wiebes. Zo hield het soms onvoldoende rekening met de omvang van bedrijven of waren er niet in alle gevallen de juiste vergoedingen voor sommige lasten.

Nu zijn er meer wensen van bedrijven en Kamerleden waar naar gekeken wordt. Maar het mocht ook niet te lang duren, want de maatregelen uit het eerste pakket lopen ten einde.

Blijvende veranderingen

"Ook in de steunpakket 2.0 zullen rafelranden en witte vlekken bestaan", waarschuwt Wiebes. "Een deel dat straks wordt vergoed zal door een deel van deze zaal als onterecht worden gezien. Een deel dat juist niet vergoed zal worden zal door een ander deel van de zaal ook als onterecht worden gezien", zei hij tegen de Kamer.

Dat nu een op de vijf werkenden op enige manier afhankelijk is van overheidssteun noemt Wiebes "ongekend". Het tekent volgens hem de bijzondere tijden waarin we leven. Afgelopen vrijdag zei hij ook al dat de economie "heel lang niet meer hetzelfde" zal worden. Omdat niemand weet hoe het zich ontwikkelt en de overheid niet eindeloos kan blijven steunen zal veel ook moeten komen van het "vernuft van ondernemers zelf", denkt hij.

Vandaag ging Wiebes daarop door. Hoewel we volgens hem nog in een fase zitten waarin het voor sommige bedrijven echt ondenkbaar is om "alles op eigen kracht doen", zullen ondernemers meer dan bij het eerste pakket gestimuleerd worden om hun "bedrijfsmodellen aan te passen".

"De economie van morgen is niet die van gisteren", hield Wiebes de Kamer voor. Hij ziet blijvende veranderingen in branches als het toerisme, het transport, en misschien ook wel de winkelstraat. "Voor zolang als de anderhalvemetersamenleving duurt, of misschien wel voor altijd".

STER reclame