ANP

Het Europees Octrooibureau (EOB) ziet af van plantoctrooien. Dat betekent dat er geen patenten meer kunnen worden aangevraagd op plantproducten en -eigenschappen die ontstaan uit klassieke kweektechnieken, zoals kruising. Het besluit volgt na jaren van druk vanuit de politiek en de landbouw- en tuinderssector.

Uit angst voor monopolievorming keerde het Europees Parlement zich in 2015 fel tegen de octrooien en nam een resolutie aan die breed gesteund werd. De Europese Commissie gaf toen toe dat het EOB de wetgeving over plantenveredeling verkeerd had geïnterpreteerd. Hierdoor konden bedrijven patenten aanvragen op groente- en fruiteigenschappen.

Eind vorig jaar protesteerde het parlement nogmaals, waardoor het EOB zelf de beslissing nog een keer moest bekijken. Het EOB besloot om de patenten op planten niet-juridisch te verklaren en bevestigde het gisteren definitief.

Levensbelang

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is verheugd. "De natuur, voedselgewassen en ook groente en fruit behoren de gehele mensheid toe," zegt Schreijer-Pierik, initiatiefnemer van de resoluties tegen de plantenoctrooien.

"Deze uitspraak is van levensbelang voor innovatie in de veredelingssector en voor voedselzekerheid in een tijd van klimaatverandering en stijgende wereldvoedselvraag."

Ook Jan Huitema, die voor de VVD in het parlement zit, is tevreden. "Ik zeg het al een aantal jaar en ik blijf het zeggen: groenten en fruit zijn van ons allemaal. Daar mogen bedrijven geen monopolie op krijgen."

STER reclame