NOS NieuwsAangepast

Drie maanden collegegeld terug bij vertraging afstuderen

Studenten die voor de zomer hun diploma zouden halen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, krijgen drie maanden les- of collegegeld terug. Het gaat om alle studenten die tussen september en eind januari hun mbo-, hbo- of universitaire diploma halen. Het kabinet gaat niet controleren of hun vertraging echt door de coronacrisis komt. Wanneer de studenten het geld precies krijgen, is nog niet duidelijk.

Ook laatstejaars studenten van wie de basis- of aanvullende beurs in de zomermaanden afloopt, maar die door coronamaatregelen bijvoorbeeld nog geen stage hebben kunnen lopen, krijgen een eenmalige compensatie. Als zij in het najaar nog niet op stage kunnen, moeten er alternatieven worden bedacht waardoor zij hun studie toch kunnen afronden, zegt minister Van Engelshoven.

Van Engelshoven benadrukt dat studenten het door de coronacrisis moeilijk hebben. "Ze zijn hun bijbaantjes kwijt, het onderwijs wordt op een andere manier ingericht. Heel veel dingen die studenten belangrijk vinden, kunnen even niet: niet naar het café, geen festivals deze zomer. En ook hun perspectief op de arbeidsmarkt is anders. Dus die groep heeft het echt zwaar. En daarom vind ik het belangrijk dat we de groep die nu onvermijdelijk vertraging heeft, compenseren."

500 miljoen euro

Het kabinet trekt in totaal bijna 500 miljoen euro extra uit voor het onderwijs. Daarvan gaat 200 miljoen naar de studenten die nu niet kunnen afstuderen. Er is ook 244 miljoen beschikbaar voor leerlingen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die achterstanden hebben opgelopen.

Scholen kunnen dat geld gebruiken om in de periode vanaf deze zomervakantie tot en met de zomervakantie in 2021 extra programma's aan te bieden, buiten het gewone onderwijs om. Ze kunnen daarvoor ook hulp van buitenaf inhuren, zoals van instituten die nu al 'zomerscholen' in hun pakket hebben.

Van Engelshoven: compensatie studenten

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl