ANP

Vanaf 1 juli kunnen werkgevers via een 'barometer' in kaart brengen hoe divers hun personeelsbestand is. De barometer is een idee van de SER en het kabinet had al gezegd dat het er positief over is. Minister Koolmees schrijft nu aan de Tweede Kamer dat het systeem op 1 juli wordt ingevoerd.

De barometer moet werkgevers helpen een diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd. Organisaties met minstens 250 werknemers kunnen het Centraal Bureau voor de Statistiek vragen een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand te bekijken. Ze krijgen daarna statistieken terug over de samenstelling.

Het kabinet hoopt dat de barometer bijdraagt aan gelijke kansen op een baan voor iedereen. In de praktijk blijkt nu dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond minder snel worden aangenomen.

Nattevingerwerk

Volgens Koolmees moeten werkgevers zich nu te vaak baseren op nattevingerwerk om te bepalen hoe het per afdeling of functie staat met de instroom en het behoud van Nederlanders met een migratieachtergrond. "Dat hindert organisaties die cultureel divers talent willen aantrekken en behouden", schrijft de minister aan de Kamer.

Met de barometer zijn al proeven gedaan. Het systeem geeft geen informatie over individuele medewerkers en maakt het dus niet mogelijk individuen op basis van hun culturele achtergrond aan te nemen of promotie te geven.

STER reclame