ANP
NOS NieuwsAangepast

Nationale ombudsman: burger moet meer zelf regelen, maar weet vaak niet hoe

De Nationale ombudsman roept tot meer regie door de overheid. Ombudsman Van Zutphen heeft zijn verslag over vorig jaar aangeboden aan de Tweede Kamer en daarin schrijft hij onder meer dat burgers steeds meer zelf moeten doen en regelen, maar dat vaak onduidelijk is hoe.

Volgens hem is na de decentralisaties van de afgelopen jaren de afstand tussen overheid en burger eerder groter dan kleiner geworden en is vaak onduidelijk waar burgers terechtkunnen voor hulp en ondersteuning.

Burgers moeten meer dingen zelf kunnen regelen

De ombudsman constateert op bijna alle terreinen waar hij zich mee bemoeit een gebrek aan regie. "Burgers, maar ook decentrale overheden missen regie of ze missen de ruimte om zelf regie te pakken." Van Zutphen vindt dat de overheid duidelijker moet maken wat wel en wat niet haar rol is.

Ook zouden burgers meer de ruimte en het vertrouwen moeten krijgen om dingen zelf te regelen.

De ombudsman kreeg vorig jaar een kleine 31.000 verzoeken en klachten binnen, zo'n 5000 meer dan in 2018.

Coronacrisis

Het verslag gaat over 2019. Maar Van Zutphen gaat toch ook in op de maatregelen die de afgelopen tijd zijn getroffen vanwege de coronacrisis. Hij spreekt zijn waardering uit voor de inzet van overheden en anderen om de crisis het hoofd te bieden.

Maar de ombudsman benadrukt dat hij ook in deze bijzondere situatie aandacht zal blijven vragen voor burgers die in de knel komen: "Het is belangrijk dat maatregelen die de overheid nu treft zo goed als mogelijk uitpakken voor iedereen die een helpende hand nodig heeft."

In de Kamer voegde Van Zutphen eraan toe dat je in de coronacrisis tegen dak- en thuislozen moeilijk kunt zeggen dat ze thuis moeten blijven of tegen de inwoners van Sint Eustatius dat ze hun handen moeten wassen, als er geen water uit de kraan komt.

Hij wil verder voorkomen dat bij de latere verantwoording van de financiële steun aan zzp'ers en bedrijven "institutionele vooringenomenheid zoals bij de kinderopvangtoeslag weer de kop op steekt".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl