Zware industrie in het Botlekgebied ANP

De komende tien jaar moeten in Nederland netwerken worden aangelegd voor waterstof en kooldioxide. Het bestaande aardgasnetwerk kan worden gebruikt voor waterstof en de lege gasvelden in de Noordzee voor opslag van CO2 en waterstof. Het elektriciteitsnetwerk moet op enkele plaatsen worden uitgebreid en verzwaard, zodat de industrie in staat is om te investeren in duurzaam produceren.

Zo kan het grote belang van de industrie worden behouden voor de Nederlandse samenleving. Afspraken daarover moeten worden vastgelegd in een meerjarenprogramma. Dat staat in het advies aan minister Wiebes van een commissie onder leiding van de Amsterdamse oud-wethouder Carolien Gehrels. De regering had om dat advies voor de industrie gevraagd om te kijken hoe de klimaatdoelen van 2030 en 2050 kunnen worden gehaald op een rendabele manier.

"Of we deze kans gaan benutten, is afhankelijk van de keuzes die we nu maken", zegt Wiebes in een eerste reactie. Volgens hem maakt het advies duidelijk welke problemen er zijn en biedt het steun bij het maken van de juiste keuzes.

Samenwerking

De partijen die hierbij moeten samenwerken, zijn de overheid, de industrie en netwerkbedrijven, zegt de commissie. Ook wordt geadviseerd meer samen te werken met Vlaanderen en het Ruhrgebied.

"Uiteindelijk doel is het verdienmodel van Nederland te versterken", zegt Gehrels, directeur van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Volgens haar biedt het veel kansen, ook voor sectoren die nu klappen oplopen.

De voorstellen maken dat de industrie kan investeren in duurzamere productiemethoden, zoals hogetemperatuurprocessen met waterstof, het gebruik van warmtepompen en boilers, het beter benutten van warmte en stoom en het afvangen en hergebruiken van CO2. Volgens de deskundigen hebben ook andere sectoren daar baat bij en zijn de afspraken met de industrie uit het Klimaatakkoord voor 2030 haalbaar.

Goed organiseren is cruciaal

De investeringen die hiervoor moeten worden gedaan zijn verantwoord, omdat de industrie een belangrijk aandeel heeft in de werkgelegenheid, stelt Gehrels. "De komende tien jaar is er 40 tot 50 miljard euro aan investeringen gepland in de energienetwerken. Wij adviseren 5 tot 6 miljard euro uit een investeringsfonds op voorhand te reserveren om te versnellen door risico's af te dekken, waarvan 1 miljard voor het waterstofnetwerk." Een investering die zichzelf terugverdient en een economische impuls geeft, door investeringen van de industrie en doordat er nieuwe investeringen worden aangetrokken, is het idee.

Om de plannen te laten slagen, is een goede organisatie cruciaal. Snelle besluitvorming en ingecalculeerde risico's horen daarbij. De afspraken van overheid, industrie en netwerkbedrijven moeten worden vastgelegd in een meerjarenplan, om zekerheid te bieden over de investeringen van alle betrokkenen. De plannen worden aangeleverd door de industrie.

STER reclame