NOS Nieuws

Advies: gespreid naar middelbare school, in lokaal blijven, zelf tafel poetsen

  • Laura Steenbeeke

    redacteur Binnenland

  • Laura Steenbeeke

    redacteur Binnenland

Als de middelbare scholen op 2 juni weer open gaan, moeten alle leerlingen gespreid naar school. Dat staat in een gezamenlijk protocol van onderwijsorganisaties waaronder de VO-Raad en de onderwijsbonden.

De leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en van docenten. Voor de meeste scholen zal dat - vanwege de beschikbare ruimte - betekenen dat ongeveer een derde tot een kwart van de leerlingen tegelijkertijd op school kan zijn. "Om de druk op de publieke ruimte te beperken is het belangrijk dat niet alle leerlingen tegelijk naar school gaan."

In het protocol is beschreven waar de scholen en leerlingen zich aan moeten houden, als er weer fysiek les wordt gegeven. Afgesproken is dat de middelbare scholen na Pinksteren weer open gaan, mits er in de tussentijd geen grote uitbraken van het coronavirus zijn. Uiterlijk 20 mei besluit het kabinet hierover definitief.

Het is aan de scholen zelf om de leerlingen te verdelen in groepen, en te verdelen over de dagen in de week. De voorkeur is om daarbij zoveel mogelijk met een vaste samenstelling te werken. De scholen proberen leerlingen met hetzelfde vakkenpakket zoveel mogelijk bij elkaar te zetten.

Er komt dus geen vaste, landelijke vorm voor het verdelen van de groepen. Dat kan volgens de VO-Raad niet omdat niet elke school evenveel ruimte heeft in het gebouw, en omdat de vakkenpakketten van leerlingen verschillen. Leerlingen moeten er in ieder geval van uit gaan dat ze niet alle dagen van de week les hebben.

Volgens voorzitter van de VO-Raad Paul Rosenmöller zou het goed kunnen dat leerlingen nog een lange tijd deels thuis moeten werken:

In een anderhalvemetersamenleving past voorlopig een anderhalvemeter school

Alleen de kern

De onderwijsorganisaties adviseren om vanaf 2 juni alleen de kern van de vakken te behandelen. Ook gym, handvaardigheid en techniek kunnen doorgaan, als er maar voldoende afstand kan worden gehouden. Scholen bepalen zelf of en op welke manier leerlingen vanuit huis ook nog les volgen. Zo wordt er naar de mogelijkheid gekeken om lessen te streamen.

Ook het praktijkonderwijs en beroepsgerichte vmbo mogen weer van start. Praktijklessen mogen, maar per school moeten daar afspraken over worden gemaakt. Het kan zijn dat sommige vakken niet door kunnen gaan, omdat het niet te doen is om 1,5 meter afstand te houden.

Geen mondkapjes

Docenten moeten 1,5 meter afstand houden van leerlingen en van elkaar. Mondkapjes zijn volgens het RIVM niet nodig. Ook moeten leraren in de gaten houden of leerlingen zich houden aan de 1,5 meter afstand.

Docenten die in een risicogroep vallen, of met een gezinslid dat in een risicogroep valt, wordt geadviseerd thuis te blijven. Als zij bang zijn om weer voor de klas te gaan staan, moeten ze in overleg gaan met hun school. Leerlingen in een risicogroep of met een familielid dat risico loopt, kunnen in overleg worden vrijgesteld van les op school.

Zoveel mogelijk op de fiets

Zo'n 12 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs maakt gebruik van het openbaar vervoer om op school te komen. De onderwijsorganisaties willen dat leerlingen dat gebruik vanaf 2 juni zoveel mogelijk beperken, en in de spits helemaal niet reizen.

Kom zoveel mogelijk op de fiets, of laat je halen en brengen door je ouders, luidt het advies. Voor leerlingen die buiten een straal van 8 kilometer van de school wonen, en afhankelijk zijn van het OV wordt nog naar een oplossing gekeken.

Er volgt nog een apart protocol voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl