In april nam Duitsland 53 alleenreizende kindvluchtelingen uit Griekse opvangkampen op
NOS Nieuws

Nederland maakt opvang 48 vluchtelingenkinderen mogelijk in Griekenland

Nederland gaat op korte termijn 48 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen op het Griekse vasteland. Dat gebeurt in door Nederland gefinancierde voorzieningen. De opvangplekken blijven drie jaar beschikbaar. Daardoor kunnen in totaal zeker 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen worden, zegt staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie). Zij heeft daarover afspraken gemaakt met Griekenland.

Athene vraagt al sinds eind vorig jaar aan andere EU-landen om 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen over te nemen uit de overvolle kampen daar. Elf landen, waaronder Duitsland, zijn op dat verzoek ingegaan.

Nederland doet niet mee. Volgens het kabinet is het beter om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland, dan steeds kinderen naar Nederland te halen.

'Schijnoplossing'

Griekenland krijgt van Nederland 3,5 tot 4 miljoen euro voor het opzetten van voogdij-instellingen. Daarnaast kunnen de Grieken een beroep doen op de expertise van Stichting Nidos. Deze organisatie is in Nederland verantwoordelijk voor de voogdij van minderjarige asielzoekers. Op deze manier wil de staatssecretaris een bijdrage leveren aan de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland.

Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling zijn boos dat het kabinet nog steeds weigert kinderen uit vluchtelingenkampen op te nemen. Ruim vijftig Nederlandse gemeenten zijn bereid ze op te vangen. Volgens de vluchtelingenorganisaties klinkt de oproep voor opvang uit de samenleving steeds luider.

"Nederland weigert met dit plan halsstarrig te erkennen dat er sprake is van acute nood. De halsstarrigheid om een klein deel van de kinderen over te nemen getuigt van een grote onwil om solidair te zijn met Griekenland", stellen de vluchtelingenorganisaties in een gezamenlijke reactie. Zij noemen het voogdijplan een schijnoplossing om een politiek probleem op te lossen. "De kinderen hebben geen tijd om te wachten tot een meerjarenprogramma is opgezet."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl