Scholen plakken boodschappen op de ramen
NOS Nieuws

Op merendeel scholen hele lesdagen, deel leerlingen en leraren blijft nog thuis

  • Laura Steenbeeke en Winny de Jong

    Redacteuren Binnenland

  • Laura Steenbeeke en Winny de Jong

    Redacteuren Binnenland

80 procent van de basisscholen kiest voor hele lesdagen en geeft daarmee gehoor aan een dringend advies van minister Slob. 10 procent van de scholen kiest er toch voor om halve dagen les te geven. De overige 10 procent kiest voor een tussenvariant of gaat al helemaal open vanwege speciaal onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder 751 schoolleiders.

Vanaf 11 mei gaan de scholen weer gedeeltelijk open. Per dag mag maximaal de helft van de leerlingen op school aanwezig zijn. Om de contactmomenten tussen de kinderen en ouders zoveel mogelijk te beperken en een goede aansluiting te houden met de kinderopvang, ziet minister Slob graag dat scholen hele lesdagen organiseren.

In belang van het kind

De scholen die voor hele lesdagen kiezen, noemen naast het verminderen van contactmomenten ook het ontlasten van de ouders als belangrijke reden daarvoor. Ook voor scholen die een relatief groot gebied bedienen, zijn hele dagen gunstiger vanwege de reistijd voor ouders. Bovendien is er bij deze scholen tussen de middag geen extra schoonmaak nodig.

De scholen die voor halve dagen kiezen, zeggen vaak dat "in belang van het kind" te doen. De gedachte is dat de leraren beter zicht hebben op hun leerlingen als ze het kind elke dag even zien. "We merken dat het voor sommige kinderen moeilijk is om helemaal geen aansturing te krijgen op een dag. Met halve dagen houden we hen letterlijk beter bij de les", zegt een schoolleider uit Monnickendam.

Ook geven meerdere scholen aan dat juist de kwetsbare leerlingen zo beter in de gaten gehouden kunnen worden. "Kinderen met een kwetsbare thuissituatie krijgen zo iedere dag de aandacht die zij verdienen", zegt een schoolleider uit Nibbixwoud.

Deel leerkrachten en kinderen nog thuis

De helft van de schoolleiders verwacht dat na 11 mei een deel van de leerkrachten thuisblijft. Op deze scholen gaat het om zo'n 1 op de 10 leerkrachten, bijvoorbeeld omdat ze in de risicogroep vallen of omdat ze bang zijn het virus op te lopen.

Toch verwacht het overgrote deel van de schoolleiders (85 procent) genoeg leerkrachten te hebben om vanaf 11 mei les te geven. De meeste leerkrachten die thuiszitten blijven wel aan het werk.

De meeste ouders reageren overwegend positief op het openen van de scholen. Een klein deel van de schoolleiders (10 procent) merkt verdeeldheid, bijvoorbeeld omdat ouders zich zorgen maken over de gezondheid van hun kind, of omdat ze een stem willen in de verdeling van de lesdagen.

De helft van de schoolleiders ziet dat ouders hun kind na 11 mei nog thuis willen houden: het gaat gemiddeld om 6 procent van de ouders. Veelal hebben de ouders zelf een broze gezondheid of hebben ze onvoldoende vertrouwen in het RIVM. Sommigen noemen de opening van de scholen een "experiment" en willen niet dat hun kind als "proefkonijn" wordt gebruikt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl