Vooral bedrijven in de horeca maken gebruik van de regeling Hollandse Hoogte | Bert Spiertz

Vooral kleine bedrijven en bedrijven in de horeca en catering maken gebruik van de zogenoemde NOW-regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV, die over de toekenning en uitbetaling van de regeling gaat.

Werkgevers die door corona deze maanden minimaal 20 procent minder omzet verwachten, kunnen via de regeling een tegemoetkoming van de overheid krijgen om hun personeel door te betalen. Een voorwaarde voor de steun is dat de bedrijven in de drie maanden na het begin van de corona-uitbraak geen werknemers ontslaan.

In totaal hebben al ruim 114.000 werkgevers een aanvraag gedaan, waarvan er 104.000 zijn goedgekeurd. Het verschil komt deels door de tijd tussen aanvraag en afhandeling en deels door afwijzingen, zegt het UWV. Dat waren er volgens de uitkeringsinstantie ongeveer 6700. Bij de werkgevers die de regeling toegekend kregen werken ruim 1,7 miljoen mensen.

Bedrijven krijgen het steungeld niet in een keer gestort, in eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent. Hoeveel geld ze uiteindelijk ontvangen, is afhankelijk van het omzetverlies dat ze daadwerkelijk zullen lijden. Aan voorschot is nu al ruim 1,9 miljard euro uitbetaald.

NOW aanvragen per sector NOS

Vooral naar de catering- en horecasector is tot nu toe veel steungeld gegaan, 21.784 bedrijven hebben hulp gekregen via de regeling. Deze werkgevers geven aan dat ze gemiddeld 82 procent minder omzet draaien dan normaal. Het UWV betaalde in deze sector al ruim 282 miljoen euro aan voorschotten uit om personeel te kunnen doorbetalen.

Maar ook relatief veel bedrijven in de detailhandel en de commerciële dienstverlening, zoals administratiekantoren en organisatoren van congressen en beurzen, hebben geld gekregen. In die sectoren zijn al respectievelijk 20.533 en 17.589 aanvragen toegekend en is er aan winkels 191 miljoen euro en dienstverleners 343 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd.

Minste toekenningen aan grote bedrijven

Het zijn vooral kleinere bedrijven die tot nu toe geld hebben ontvangen via de regeling. Ruim 70.000 hadden minder dan tien werknemers. Werkgevers die 250 werknemers of meer hebben kregen slechts 619 keer een tegemoetkoming toegekend.

Ook verschilt sterk per regio hoeveel steun bedrijven hebben gekregen. Groot-Amsterdam heeft de meeste toekenningen van de NOW-regeling, 12.627. Ook regio's Rijnmond (7789 toegekende aanvragen) en Utrecht (5219 toegekende aanvragen) kregen veel steun. Werkgevers in de regio Groningen kregen de minste steun toegekend.

STER reclame