NOS Nieuws

Maatregelen versoepelen of niet? Onderzoekers laten je meedenken

De regering denkt na over het versoepelen van de coronamaatregelen de komende tijd. Maar wat is de juiste exit-strategie? En wat willen de Nederlanders zelf eigenlijk? Sinds vandaag kan iedereen zijn of haar voorkeur kenbaar maken. Dat gaat via een online onderzoek dat wordt uitgevoerd door de TU Delft.

"We zetten met dit onderzoek een hele grote groep burgers op de stoel van het kabinet", zegt Niek Mouter, een van de onderzoekers. "We hebben geprobeerd om de keuze die het kabinet moet maken zo goed mogelijk na te bootsen."

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het RIVM en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Financiën. Deelnemers krijgen de keuze uit acht scenario's en zien ook direct wat het gevolg is van die keuze. "We hebben bijvoorbeeld gekeken naar: als je deze maatregel versoepelt, hoeveel inkomensverlies levert dat dan op", zegt Mouter.

De onderzoekers laten ook de beperkingen zien. Niet alle maatregelen kunnen tegelijk worden versoepeld. "Dan raakt het zorgsysteem overspoeld, dus je moet echt afwegingen maken tussen verschillende opties", zegt Mouter.

Steekproef

Overigens is het de vraag wat er met de resultaten van het grote publiek gebeurt. Aan het hoofdonderzoek doen 5000 Nederlanders mee die zijn gekozen aan de hand van een steekproef. Zij worden betaald om hieraan deel te nemen. Mouter: "De gegevens van die mensen zijn bekend bij het panelbureau, zodat we heel erg zeker weten dat het gaat om de voorkeuren van de gemiddelde Nederlander."

Maar omdat dit volgens Mouter een onderwerp is waarover veel mensen willen meedenken, is hetzelfde onderzoek ook gelanceerd voor het grote publiek. "Veel mensen willen in dit geval graag gehoord worden. Maar we weten dat uit dat onderzoek waarschijnlijk een vertekend beeld gaat komen." Mouter doelt erop dat het kan zijn dat mensen het onderzoek binnen hun eigen netwerk verspreiden, waardoor een bepaald belang wordt oververtegenwoordigd.

Het onderzoek moet 7 mei zijn ingeleverd, wil het kabinet de resultaten van het hoofdonderzoek meenemen in het overleg over een eventuele versoepeling. De resultaten van het openbare onderzoek worden op de website van de TU Delft gepubliceerd. "Uiteraard is het aan het kabinet om te beslissen wat ze ermee doen." Als deze onderzoeken zijn afgerond, gaat de TU Delft hetzelfde doen voor de langere termijn. "Dan vragen we Nederlanders hoe ze het tot en met december voor zich zien."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl