NOS/Jeroen van Eijndhoven

De MBO Raad wil dat de basisbeurs voor mbo-studenten wordt verlengd als die ervoor kiezen om een tweede opleiding te gaan doen. Door de coronacrisis is het toekomstperspectief voor sommige opleidingen sterk verslechterd en moet het mogelijk worden dat die studenten zich laten omscholen, vindt de brancheorganisatie.

"Het meest extreme voorbeeld zien we in de horeca", zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarvan is het maar de vraag wanneer ze weer op gang komen en in wat voor omvang dat dan gebeurt." Ook studenten in de evenementenbranche en toerisme zien hun baankans in elk geval op de korte termijn somber in.

Zij moeten de mogelijkheid krijgen om na hun huidige opleiding ook nog iets anders te gaan doen, zegt Van Hout, waardoor het perspectief op werk groter wordt. "Deze mensen hebben we straks weer keihard nodig."

Als ze werkloos raken, kosten ze de samenleving ook geld.

Frank van Hout, MBO Raad

Als die verlenging van de basisbeurs er niet komt, dan zullen mbo-studenten die willen doorleren aangewezen zijn op een studielening. Die vormt volgens Van Hout juist voor deze studenten een hoge drempel. "Dan kiezen ze er wellicht voor om zo'n opleiding niet te gaan volgen, waardoor ze een grotere kans hebben om werkloos te raken. Dat kost de samenleving dan ook weer geld."

De MBO Raad heeft zijn wensen in een brief aan de Tweede Kamer op een rijtje gezet. De Kamer praat morgen de hele dag met ministers Slob en Van Engelshoven over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.

Om hoeveel studenten het gaat en dus ook hoeveel deze maatregel gaat kosten, heeft de brancheorganisatie nog niet uitgezocht.

STER reclame