De Amsterdamse burgemeester Halsema feliciteert acteur Hans Kesting telefonisch met zijn onderscheiding
NOS Nieuws

Lintjesregen viel vandaag heel anders dan normaal

De lintjesregen, waarbij burgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving een koninklijke onderscheiding krijgen, had dit jaar een ander karakter dan anders.

Gewoonlijk krijgen de uitverkorenen het lintje op het stadhuis van de burgemeester, in het bijzijn van familie en vrienden. Ditmaal kregen ze 's ochtends in een telefoontje van hun burgemeester te horen dat "het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u te benoemen in een ridderorde".

Sommige burgemeesters reikten virtueel een lintje uit tijdens videobellen:

Hoe deelt een burgemeester lintjes uit op anderhalve meter afstand?

Er zijn ook burgemeesters die de bekendmaking op een andere manier hebben aangepakt. Zo is burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren met een auto met megafoon langs de gedecoreerden in zijn gemeente gereden om hun het heugelijke nieuws persoonlijk te vertellen. Wel van gepaste afstand natuurlijk.

Burgemeester Jan Pierik van Borne ging met een bakfiets langs bij de negen gedecoreerden in zijn gemeente om hen te feliciteren met een bos bloemen. Hij legde daarbij zo'n 16 kilometer af.

Ook waren er buurtbewoners die ondanks de coronacrisis de gedecoreerden op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. In Utrecht kreeg Christine van den Heuvel een lintje. Haar man ontving het telefoontje van de burgemeester en hing de vlag uit. Daarna gingen de buurtbewoners naar buiten om voor haar te klappen en te zingen. Een buurman deelde oranje tompoezen uit en alle kinderen uit de buurt hadden een lintje geknutseld voor hun buurvrouw. Deze lintjes overhandigden zij aan de gedecoreerde. Op gepaste afstand natuurlijk.

De fysieke uitreiking van de lintjes vindt op een later moment plaats. Wanneer dat is, hangt van het verloop van de coronacrisis af.

De cijfers

Vandaag hebben 3060 mensen te horen gekregen dat ze een lintje krijgen, een kleine 200 meer dan vorig jaar. De meesten, 3049 mensen, krijgen er een in de Orde van Oranje-Nassau en elf mensen krijgen die van de Orde van de Nederlandse Leeuw.

1989 lintjes gaan naar mannen en 1071 naar vrouwen. Veruit de meeste lintjes gingen naar vrijwilligers. Verder gaan er 22 lintjes naar Curaçao, achttien naar Aruba en vier naar Bonaire.

Michael van Walt van Praag

2646 mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 358 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 11 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 44 tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitzonderlijk is dat er iemand benoemd is tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, namelijk prof. mr. dr. Michael van Walt van Praag. Hij woont in de Verenigde Staten en is daarom door de ambassadeur gebeld. Hij krijgt de onderscheiding vanwege de bijdrage die hij met de door hem opgerichte organisatie Unrepresented Nations & Peoples Organisation heeft geleverd aan de emancipatie en representatie van etnische minderheden wereldwijd.

De oudste, de jongste

Mevrouw Toos Wierema-Ballings is met 95 jaar de oudste gedecoreerde. Zij krijgt haar lintje vanwege haar vrijwilligerswerk voor een parochie en een woonzorgcentrum in Eindhoven. De jongste vrouw is dit jaar Selma Ergi i-Ablak (39). Zij zet zich in voor de emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond en tegen radicalisering.

  • gemeente Eindhoven
    Mevrouw Wierema-Ballings
  • NOS
    Goossem Boers (93) uit Assen
  • ANP
    Jan Smit, de jongste gedecoreerde van dit jaar

De oudste onderscheiden man is de 93-jarige Goossem Boers uit Assen. Hij is penningmeester van en vrijwilliger bij zowel de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers als een woonzorgcentrum. De jongste gedecoreerde dit jaar is zanger Jan Smit uit Volendam (34). Hij krijgt een lintje voor zijn inzet voor de diverse goede doelen. Hij werd thuis verrast met taart.

Andere Bekende Nederlanders die dit jaar een onderscheiding kregen zijn onder anderen radio-dj Ad Roland, acteur Hans Kesting en choreografe Lucia Marthas.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl