NOS Nieuws

Oproep: zaai bloemen om wilde bij te eten te geven

De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen iedereen op om bloemen te zaaien en zo de wilde bij van voedsel te voorzien. Het is Nationale Zaaidag, dit jaar in het teken van de bestuivers. "Van de wilde bijen is de helft ernstig bedreigd", vertelt Jaap Molenaar, een dan de initiatiefnemers. "Dat komt door te weinig voedsel of te weinig variatie in voedsel. Ze hebben onze hulp nodig."

"Vooral voor de wilde bij is het belangrijk", vertelt Martin Stugers, tuinspecialist en bekend van het tv-programma Binnenste Buiten, in het NOS Radio 1 Journaal. "De bijen hebben voedsel nodig en door de verstedelijking is dat steeds moeilijker te vinden. De wilde bij kan niet zo ver vliegen en heeft dus een kleiner gebied om voedsel te vinden. Als wij met zijn allen gaan zaaien, is er meer voedsel voor de bij."

Enkelvoudige bloemen, soorten die meeldraden en stampers hebben, zijn het beste voor de wilde bij. "Denk aan de klaproos, klaver, goudsbloem en zonnebloemen. Dit is de tijd om te gaan mesten, planten en natuurlijk te zaaien. Mensen zijn nu door de coronacrisis ook meer thuis en zien wat er groeit in de tuin en hoe het gaat in de natuur."

Belangrijk voor voedselvoorziening

In Nederland leven bijna 360 wilde bijensoorten. Ruim de helft daarvan wordt met uitsterven bedreigd. De wilde bijen spelen een belangrijke rol in onze voedselvoorziening. 80 procent van de eetbare gewassen wordt door bijen en andere insecten bestoven. Op die manier zorgen ze ook voor de voortplanting van wilde planten. Een afname van het aantal wilde bijen kan de productie van gewassen in gevaar brengen.

Hiervoor hebben de bestuivers voldoende stuifmeel en nectar nodig, maar grote delen van het landschap kunnen die niet voorzien. "Het totale landschap heeft te weinig bloemen en planten", zegt Molenaar. "Er moet heel veel gebeuren voordat het echt weer goed gaat met de bij. Al die initiatieven helpen, maar er moet nog veel gebeuren op het agrarisch landschap."

Dit is de zevende keer dat de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden aan particulieren, gemeenten, argrariërs en scholen de oproep doet om bloemstroken aan te leggen. De initiatiefnemer van de actie ziet nog geen grote verbeteringen. "Het gaat wel de goede kant op. We zien in ieder geval dat het niet nog steeds ieder jaar slechter gaat. Op deze manier willen we ook aandacht voor de bijen en hopen we de negatieve trend om te buigen naar verbetering".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl