NOS Nieuws

Onderzoek: een op drie Amsterdamse makelaars bereid om te discrimineren

Een op de drie verhuurmakelaars in Amsterdam is bereid om op verzoek te discrimineren op migratieachtergrond. Dat blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksinstituut Rigo dat werd opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Voor het onderzoek werden 'mystery-onderzoekers' ingezet. Zij belden met 41 makelaars in de hoofdstad en deden zich voor als potentiële verhuurders. Daarbij gaven ze aan dat ze liever geen allochtone huurder wilden. Een derde van de makelaars wilde gehoor geven aan dat verzoek. De helft van die groep gaf er blijk van dat ze wisten dat tegemoetkomen aan zo'n verzoek niet mag omdat het discriminatie is.

Discriminatie per e-mail

De onderzoekers benaderden ook verhuurmakelaars via e-mail. Zij deden zich voor als woningzoekenden en gebruikten verschillende namen: Nederlands klinkende namen en niet-westerse namen. Zo werden bijvoorbeeld de namen Mehmet Aziz en Maarten de Koning gebruikt. In totaal werd op 250 verschillende advertenties voor huizen gereageerd.

Uit deze proef bleek dat de verzonnen woningzoekende met een niet-westerse naam in ongeveer een vijfde van de gevallen werd gediscrimineerd. Dat gold voor zowel mannelijke als vrouwelijke woningzoekenden. De nationaliteit leek daarbij een rol te spelen. Volgens Rigo werden mannen met een Ghanese naam vaker nadelig behandeld dan mannen met een Arabische naam.

Discriminatie kwam bovendien vaker voor bij goedkopere woningen in de vrije sector dan bij duurdere huizen.

Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer uit 2018 bleek al dat woningzoekenden met een migratieachtergrond vaker kampen met discriminatie. Verantwoordelijk minister Ollongren zegde toen toe de branche hierop aan te spreken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl