Politieagenten op straat in Amsterdam
NOS Nieuws

Politieopleiding een jaar korter in strijd tegen tekort aan agenten

De politiebonden, de korpsleiding en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben afspraken gemaakt over de aanpak van het tekort aan politiemensen. Door de vergrijzing gaan er de komende jaren 17.000 agenten en rechercheurs met pensioen.

Belangrijkste onderdeel is dat de basisopleiding wordt verkort van drie naar twee jaar, zodat de instroom in het korps toeneemt. "Uiteraard blijft de doelstelling dat aspiranten goed worden voorbereid op hun werk", stelt het ministerie.

Jaar één is bedoeld voor theorieonderwijs, jaar twee voor de praktijk, waarbij de agenten in opleiding ook al ingezet worden bij het reguliere politiewerk.

Langer doorwerken kan

Verder wordt het mogelijk om politievrijwilligers tijdelijk in dienst te nemen, zodat ze meer uren kunnen werken. Daarnaast kunnen politiemensen doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd.

"We nemen maatregelen om de instroom te versnellen en de inzetbaarheid van het korps te vergroten op die plekken waar dat het hardst nodig is", zegt minister Grapperhaus.

Eerder stoppen kan ook

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een vroegpensioenregeling. Politiemensen die tussen 2021 en 2026 65 jaar worden, kunnen compensatie krijgen als ze voor hun AOW-leeftijd willen stoppen met werken.

Gedurende maximaal drie jaar kunnen ze aanspraak maken op in totaal 42.000 euro, uitbetaald per maand. Voorwaarde is wel dat ze minstens 35 jaar in dienst zijn geweest en volgens politiebond ACP "tientallen jaren het meest zware en risicovolle politiewerk hebben gedaan".

Om de versnelde uitstroom van politiemensen tegen te gaan, komt er een bonus van 6000 euro bruto voor hen die wel tot hun AOW doorwerken.

De bonden leggen de afspraken met een positief advies voor aan de leden. Die mogen het akkoord goedkeuren of afwijzen, maar er wordt nog nagedacht over hoe dat moet gebeuren. De gebruikelijke ledenbijeenkomsten kunnen door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl