Gert-Jan Segers
NOS Nieuws

Gert-Jan Segers opnieuw lijsttrekker ChristenUnie

Gert-Jan Segers is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw lijsttrekker voor de ChristenUnie. Hij is de enige kandidaat. Oorspronkelijk had het partijbestuur de kandidatuur van Segers nog door het partijcongres willen laten bekrachtigen, maar vanwege het coronavirus gaat dat congres niet door. Daarmee staat de benoeming van Segers vast.

Segers zit sinds 2012 in de Kamer en sinds 2015 is hij ook fractievoorzitter en politiek leider. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 was hij voor het eerst lijsttrekker. Volgens het partijbestuur slaagt Segers erin het verhaal van de ChristenUnie "kristalhelder neer te zetten" en geeft hij de kleine fractie, van vijf zetels, een "ongekende impact".

Verbindend en inspirerend

Voorzitter Adema zegt dat het draagvlak voor Segers als lijsttrekker mede daardoor bijzonder groot is, zowel onder de leden als onder grote groepen kiezers; "Hij is verbindend, ideeënrijk en inspirerend en hij is een bezield politiek leider die van hart tot hart spreekt."

Segers zelf zegt dat de coronacrisis ons eens te meer doet beseffen dat we in Nederland op een kantelpunt staan: "De crisis is overal en we knokken er met elkaar voor om die crisis te boven te komen. We kunnen stapje voor stapje toewerken naar een samenleving met aandacht, met de ChristenUnie als de 'partij van de aandacht'."

Na de vorige verkiezingen was Segers eerste onderhandelaar van zijn partij in de kabinetsformatie. Moeizame onderhandelingen leidden toen tot de totstandkoming van het derde kabinet-Rutte, een vierpartijencoalitie waarvan ook de ChristenUnie deel uitmaakt. De volgende verkiezingen zijn gepland op 17 maart 2021.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl