ANP

Er moet een ondergrens komen voor de belasting die internationale bedrijven betalen over hun winst in Nederland. Dat is een van de aanbevelingen van een adviescommissie aan het kabinet.

Het kan nu nog gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen, bijvoorbeeld door verliezen te verrekenen of door middel van aftrekposten. De commissie onder leiding van topambtenaar Ter Haar stelt voor dat de verliesverrekening wordt beperkt tot maximaal de helft van de behaalde winst.

Nederland wel aantrekkelijk voor hoofdkantoren

De commissie werd vorig jaar ingesteld door toenmalig staatssecretaris Snel. Dat gebeurde op aandrang van de Tweede Kamer. Onder meer in de 'Panama Papers' waren allerlei afspraken naar voren gekomen over belastingconstructies waar Nederland bij betrokken was. De Kamer wilde dat er plannen zouden komen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken, terwijl Nederland tegelijkertijd wel aantrekkelijk zou blijven voor de vestiging van hoofdkantoren van multinationals.

De commissie doet nu diverse voorstellen om daaraan te voldoen. Ter Haar wil onder meer dat de aftrekposten voor deze bedrijven worden beperkt. Verder moeten er meer internationale afspraken komen: "Alleen zo kan belastingontwijking door bedrijven en belastingconcurrentie tussen landen worden beperkt." Nederland zou bij die internationale samenwerking voorop moeten lopen.

Analyse van belang in coronacrisis

Als de aanbevelingen worden opgevolgd, verwacht de commissie een extra belastingopbrengst voor Nederland van zo'n 600 miljoen euro. Ter Haar zegt dat aan die raming wel onzekerheden zitten. Zo geven de beschikbare gegevens geen volledig beeld van de belastingafdracht door multinationals en zijn veel cijfers vertrouwelijk.

De commissie wijst er verder op dat de voorstellen gebaseerd zijn op de economische situatie voor de coronacrisis. "Maar in economisch zware tijden is het juist belangrijk dat er niet een bepaalde groep bedrijven meer mogelijkheden heeft om hun belastingdruk te verlagen dan andere. Dat maakt onze analyse extra relevant", zegt Ter Haar.

Staatssecretaris Vijlbrief wil in de zomer met een reactie op de aanbevelingen komen.

STER reclame