Sharaida Care Thuiszorg uit Diemen is onder verscherpt toezicht gesteld, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekendgemaakt. Aan twaalf van de veertien getoetste normen voldoet de thuiszorgorganisatie niet.

Onder meer de kwaliteit van de zorg is onvoldoende, meldt NH Nieuws. Sharaida Care Thuiszorg gaat volgens de inspectie "voorbij aan risico's voor de veiligheid en gezondheid van cliënten".

Bij eerder toezicht vorig jaar en het jaar ervoor werden soortgelijke tekortkomingen geconstateerd. Sindsdien is te weinig veranderd, vindt de inspectie. "Het lerend vermogen van de zorgaanbieder schiet tekort."

Wijkverpleging moet goed opgeleid zijn

De komende zes maanden wordt de zorginstelling daarom intensief gevolgd. Na die tijd moet er veel veranderd zijn. Zo moet de cliënt bijvoorbeeld zorg krijgen die aansluit bij de actuele zorgbehoeften en moet er beter samengewerkt worden tussen de wijkverpleging en andere zorgverleners van de cliënten. Ook moeten wijkverplegers zijn opgeleid voor hun handelingen. Nu is dat niet altijd het geval.

Het bestuur moet tijdens de periode van verscherpt toezicht elke twee maanden een verslag opstellen, waarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken en de kwaliteit van de zorg. Als het na een half jaar niet beter gaat worden er "vervolgstappen" genomen. Wat die stappen zullen zijn, is niet duidelijk.

Sharaida Care Thuiszorg wilde bij AT5 niet reageren op het nieuws.

STER reclame