NOS Nieuws

Slob: 4 juni landelijke dag voor geslaagde scholieren, spelregels definitief

Scholieren die geslaagd zijn kunnen dat op donderdag 4 juni vieren. Minister Slob heeft die datum bekendgemaakt als landelijk moment. Ook is er meer duidelijkheid over de slaag-zak-regeling voor eindexamenkandidaten. Die blijft nagenoeg hetzelfde, maar is op één punt aangevuld.

Omdat de centrale eindexamens voor middelbare scholieren dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus, moeten scholen op basis van schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. De schoolexamens zijn de toetsen die al eerder in het jaar worden afgenomen. Ze tellen normaal gesproken voor de helft mee voor het centrale examen.

Om te bepalen of iemand is geslaagd, is er een regeling bedacht. Normaal gesproken mogen leerlingen maximaal één cijfer vijf voor een van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde hebben, en maximaal één 5 en één 4 op de eindlijst. Ook moeten scholieren gemiddeld voor alle vakken op het centraal examen een voldoende (5,5) hebben. Nieuw is dat die laatste regel komt te vervallen.

Ook mogen leerlingen normaal gesproken maar één centraal examen herkansen. Omdat er dit jaar geen centraal examen en dus geen herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er 'resultaatverbeteringstoetsen'. Deze worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval blijft het eerder behaalde cijfer staan. Een leerling mag voor twee vakken zo'n toets afnemen in plaats van één.

Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS, de landelijke vertegenwoordiging van scholieren, is blij met de genomen maatregelen. "We hadden wel gehoopt dat er meer compensatiemaatregelen in het pakket zouden zitten, zoals meer resultaatverbeteringstoetsen. Dat is helaas niet gelukt." Toch denkt hij dat met deze regeling een groot deel van de scholieren slaagt. "Afspraken met het vervolgonderwijs zijn al gemaakt en het diploma doet niet onder voor internationale standaarden of voor elk ander jaar".

Landelijk moment met vlaggen

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al eerder dat ze geslaagd zijn. Op welke manier dat samen gevierd wordt, is afhankelijk van de situatie op die dag.

"Hoe we het einde van de examens precies gaan vieren, hangt natuurlijk af van de omstandigheden op 4 juni. Maar ik hoop dat er die dag veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. De meeste eindexamenkandidaten hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren. Ik gun ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan", zegt minister Slob.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl