NOS Nieuws

Ook ING voorziet voor dit jaar diepe recessie

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6 à 8 procent. Economen van ING verwachten dat, een vooruitzicht dat even somber is als het slechtste scenario dat het Centraal Planbureau onlangs presenteerde. Dat kwam uit op een krimp van 7,7 procent.

Op basis van economische gegevens die nu beschikbaar zijn, zoals pintransacties, vluchten, en omzetten van winkels, schat ING dat in april en mei ongeveer een vijfde deel van de economie stilligt. Als de maatregelen om het virus terug te dringen tegen de zomer worden teruggeschroefd, zou je in een 'basisscenario' uitkomen op een krimp van 6 à 8 procent.

ING-hoofdeconoom Marieke Blom ziet in dat basisscenario een groot verschil met de crisis van 2008. "Toen was de recessie minder diep - maar duurde lang. Nu gaan we pijlsnel naar beneden, naar een diep dal. Maar door massieve overheidssteun en een relatief gezonde financiële sector kan de economie ook snel weer opklimmen. Het is nu meer een V-vorm."

ING benadrukt dat de onzekerheden in economische voorspellingen nu heel groot zijn, omdat veel onduidelijk is over hoe de coronacrisis zal verlopen. Naast het basisscenario zijn er daarom ook andere scenario's, waarin de krimp langer aanhoudt. Dat kan bijvoorbeeld als het virus in de herfst weer de kop opsteekt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl