Verkeerstoren Lelystad Airport
NOS NieuwsAangepast

Opening vliegveld Lelystad opnieuw uitgesteld

De opening van vliegveld Lelystad wordt opnieuw uitgesteld. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat in verband met de coronacrisis de voorziene datum nu november 2021 wordt.

Van Nieuwenhuizen benadrukt dat de luchtvaart een van de sectoren is die grote gevolgen ondervinden van de coronacrisis en dat er de komende tijd geen "overloop" van Schiphol naar Lelystad zal zijn, zoals de bedoeling was. Ze benadrukt dat van krapte op Schiphol voorlopig geen sprake is.

Onder die omstandigheden heeft het volgens haar geen zin de opening nu door te zetten. De minister vindt dat de luchtvaartmaatschappijen zich eerst moeten kunnen voorbereiden op herstel van de normale situatie, zodra dat mogelijk is. "Dit heeft als voordeel dat bij opening van de luchthaven de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zijn en het biedt tevens duidelijkheid aan alle betrokken partijen."

Al een paar keer opgeschoven

Lelystad zou aanvankelijk al in 2018 opengaan, maar de openstelling is om allerlei redenen verschillende keren opgeschoven. Vorig jaar besloot Van Nieuwenhuizen de eerder afgesproken streefdatum van april 2020 te schrappen. Dat had vooral te maken met de gevolgen van de stikstofcrisis.

De meerderheid in de Tweede Kamer vindt het besluit om de opening uit te stellen onvermijdelijk. Vliegveld Lelystad hoopt dat de politieke besluitvorming nu zo snel mogelijk wordt afgerond. Greenpeace, de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu willen dat van uitstel afstel komt.

Vandaag werd ook bekend dat er fouten zijn gemaakt in de stikstofberekeningen van het milieueffectrapport van de luchthaven. Nadat de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen kritiek hadden geuit op de berekeningen besloot Van Nieuwenhuizen dat een commissie het rapport opnieuw moest beoordelen. De commissie geeft de actiegroepen deels gelijk. Volgens de commissie moet ook de luchthaven een natuurvergunning aanvragen. Vliegveld Lelystad is daar inmiddels mee begonnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl