NOS
NOS Nieuws

Landelijk team begeleidt de coronacrisis vanuit een brandweerkazerne

De coronacrisis in ons land wordt voor een belangrijk deel gemanaged vanuit een brandweerkazerne in Zeist. Daar huist sinds vorige week het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C). In dit landelijke team werken mensen van de politie, brandweer, geneeskundige dienst, defensie en veiligheidsregio's nauw samen om allerlei kwesties aan te pakken die voor hulpverleners voortvloeien uit de coronacrisis.

Normaal gesproken is een veiligheidsregio goed in staat een groot incident of een regionale crisis zelf te beheersen. Een lekkage van giftige stoffen op een industrieterrein bijvoorbeeld, treft doorgaans één of hooguit twee veiligheidsregio's, die dat vervolgens aanpakken.

Maar de huidige coronacrisis is zo groot dat heel Nederland ermee te maken heeft en de gevolgen overal merkbaar zijn. Vandaar dat een landelijk operationeel team in het leven is geroepen, waarbij de schotten tussen de verschillende diensten zijn weggehaald.

Best practices

Het team bestaat uit enkele tientallen mensen. Zij hebben tot taak om informatie te verzamelen, het kabinet te adviseren, oplossingen te bedenken voor opkomende problemen en best practices te delen met alle betrokken partijen. Daardoor hoeft niet elke regio zelf het wiel uit te vinden.

Leider van het nieuwe team is IJle Stelstra. "Dit is een unieke samenwerking van diensten als politie, brandweer, defensie maar ook kennisinstituten als TNO en het Instituut Fysieke Veiligheid", zegt hij. "We werken schouder aan schouder om een maximaal beeld te krijgen van wat er aan de hand is en proberen daar eenduidige scenario's van te maken."

Inzicht in zorgcapaciteit

Een van de taken van het LOT-C is het in kaart brengen van de beschikbare capaciteit in de gezondheidszorg: hoe verloopt de patiëntenstroom, wat is de ziekenhuiscapaciteit en hoe kan die worden ingezet, waar zitten de grootste aantallen patiënten, waar kunnen coronahotels worden geopend? Het team houdt ook de capaciteit van de IC-bedden bij, zodat het coördinatiecentrum bij het Erasmus MC de patiënten naar de juiste plekken kan brengen. De verzamelde informatie dient ook om op langere termijn voorspellingen te kunnen doen voor een optimale verdeling van de zorgcapaciteit.

Een ander aspect is de beschikbaarheid van mensen in cruciale beroepen binnen de veiligheidsregio's. Zo wordt geïnventariseerd welke chauffeurs met een groot rijbewijs beschikbaar zijn. Zij kunnen nodig zijn om mensen of materieel te transporteren. Als dat ten koste gaat van de bezetting van brandweerauto's, moet daar weer een oplossing voor gevonden worden. Andere aandachtsgebieden zijn continuïteit, schaarste en veerkracht van de samenleving.

Grote beeldschermen

Een deel van de benodigde informatie wordt aangeleverd door een 'zusterteam' dat een paar kilometer verderop, in Driebergen, zit. Dit Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) krijgt in een zaal vol grote beeldschermen vanuit het hele land informatie binnen. Er wordt onder andere gemonitord hoe de bevolking reageert op de kabinetsmaatregelen. Die informatie wordt doorgegeven aan het team in Zeist, waar het wordt gebruikt om scenario's te maken en ontwikkelingen te voorspellen. Zo kan worden ingeschat welke maatregelen hulpdiensten komende tijd moeten nemen als de crisis een nieuwe fase ingaat.

Maarten de Wachter, hoofd van het LOCC: "We waren ook actief bij de tramaanslag in Utrecht en bij de boerenprotesten. Maar dit is wel bijzonder omdat deze crisis alle regio's raakt, de uitwerking en de gevolgen zijn overal merkbaar. Vandaar dat we landelijk zijn opgeschaald".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl