Een kunstmatig ooievaarsnest op het spoor bij Rotterdam
NOS Nieuws

Meppels ooievaarsnest zorgt voor verstoring op spoor

Wandelaars vinden ze prachtig, maar spoorwegbeheerder ProRail is minder blij met ze. Vlak bij het station van Meppel heeft zich een broedend ooievaarskoppel gevestigd, op de bovenleiding van het spoor. De vogels vliegen af en aan met takken, en zorgen daarbij ook voor overlast.

De dieren kunnen, wanneer ze zich op een bovenleiding vestigen, het treinverkeer fors ontregelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorige week, toen takken uit het nest tussen de wissels van het spoor terechtkwamen. Soms komen volgens ProRail zelfs hele nesten naar beneden.

De spoorbeheerder haalde drie dagen geleden het nest bij station Meppel weg om verstoringen te voorkomen. De provincie Drenthe gaf vooraf toestemming voor het verwijderen omdat er nog geen eieren in het nest lagen. Die toestemming was nodig omdat ooievaars in Nederland beschermd zijn en het verwijderen van hun nesten verboden is.

In dit geval was het voor de dieren zelf ook veiliger om het nest weg te halen, zegt een woordvoerder van ProRail. Aanrijdingen met ooievaars en treinen komen steeds vaker voor op plekken waar de vogels broeden, zoals een paal van een bovenleiding. Die portalen zijn bij de dieren in trek omdat ze hun nesten in de portalen goed vast kunnen zetten.

Honkvast

Ooievaars wonen daarbij ook nog eens graag in de buurt van mensen. Ze nestelen zich op bouwwerken en keren het liefst ieder jaar naar dezelfde plek terug. De Vogelbescherming schat dat er in Nederland nu tussen de 1050 en 1150 broedparen leven. Het gaat dus goed met de vogels in Nederland; het dier staat niet meer op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

Ondanks dat hun nest werd verwijderd, keerde het Meppelse stelletje enkele dagen later terug naar hun oude plek. Het nieuwe nest is zelfs al in een vergevorderd stadium. Dat is een bekend probleem, zegt ProRail, omdat de dieren erg honkvast zijn. Dat betekent dat het nieuwe nest binnenkort opnieuw verwijderd moet worden.

Een volledig nest verplaatsen is bijna niet mogelijk, voegt ProRail toe. Ooievaars bouwen een nest uit kleine takjes, wat in z'n geheel nauwelijks te verplaatsen is. Soms lukt het om de vogels in de buurt een alternatieve plek aan te bieden en ze te laten verhuizen. Om de vogels weg te houden bij de spoorleidingen, zette ProRail al op een aantal plaatsen broedpalen neer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl