NOS Nieuws

Schoolexamens gaan door, later besluit over centrale eindexamens

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ondanks de coronamaatregelen door met hun school- en praktijkexamens. Onderwijsminister Slob heeft met de scholen afgesproken dat zij open blijven om leerlingen klaar te stomen voor hun eindexamen.

Of de centrale eindexamens op 7 mei ook echt door gaan staat nog niet vast. Slob: "We hebben tot 6 april de tijd om daar een besluit over te nemen."

Voor de schoolexamens, dat zijn toetsen die meetellen voor het eindexamen, worden de regels versoepeld. Normaal moeten alle schoolexamens tien dagen voor de start van de eindexamens klaar zijn. Nu moet het schoolexamen van een vak klaar zijn voor het eindexamen van dat vak.

Te zwaar

Scholen zijn vrij om bepaalde mondelinge examens per telefoon af te nemen. Ze mogen ook bepaalde onderdelen of opdrachten laten vallen als deze niet verplicht zijn en onder de huidige omstandigheden te zwaar zijn.

"Deze afspraken zijn ook gemaakt in overleg en met instemming van LAKS, dat de leerlingen vertegenwoordigt", zegt Slob. Alle leraren en leerlingen die deelnemen aan de school- en praktijkexamens moeten volledig klachtenvrij zijn.

1,5 meter van elkaar

Van scholen wordt verwacht dat zij alvast de locaties zoeken waar het centrale eindexamen kan worden afgenomen. Die moeten groot genoeg zijn om de leerlingen 1,5 meter van elkaar te laten zitten.

Als de leerlingen hierdoor over meerdere ruimtes verdeeld moeten worden, bijvoorbeeld het gymlokaal en een aantal gewone lokalen, dan zijn er meer surveillanten nodig. Dat hoeft geen probleem te zijn omdat er toch geen andere lessen gegeven worden.

Donderdag wordt er meer bekend over de bindende studieadviezen van het hoger onderwijs

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl