NOS Nieuws

Meer jongeren zonder diploma van school, ondanks miljoenensteun

Steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. Het aantal zogenoemde voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) is in vorig schooljaargestegen naar 26.894.

In totaal zijn er ruim 1000 schoolverlaters bij gekomen ten opzichte van het schooljaar ervoor. De jongeren zijn van school gegaan zonder een startkwalificatie, dat is een havodiploma, een vwo-diploma of een diploma op mbo-niveau 2, 3 of 4.

Uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat vooral jongeren op een mbo met school stoppen. Dit komt, zeggen gemeenten en scholen, omdat er een verkeerde studiekeuze is gemaakt of omdat er een "aantrekkelijke arbeidsmarkt" is. Ook spreekt de minister over "toenemende multi-problematiek" onder jongeren.

Speciale klassen

Het kabinet wil het aantal voortijdig schoolverlaters over vier jaar, in 2024, naar 20.000 terugbrengen. Om dat doel te bereiken zijn er allerlei maatregelen genomen, zoals het inzetten van coaches, speciale klassen voor jongeren die twijfelen over hun studiekeuze en extra begeleiding voor overbelaste en kwetsbare jongeren.

Scholen en gemeenten hebben voor een regionale aanpak ruim 80 miljoen euro gekregen van de Rijksoverheid. En voor scholen die schooluitval verminderen, is er ruim 17 miljoen euro beschikbaar.

Zorgelijk

"De inzet uit de afgelopen periode blijkt helaas niet genoeg om het aantal jongeren dat uitvalt te verminderen", concludeert minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vindt het zorgelijk dat het streven om het aantal voortijdig schoolverlaters te beperkten tot 20.000 mogelijk niet gehaald wordt.

De minister gaat gesprekken voeren met de regio's om uit te vinden waarom jongeren afhaken. En het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat onderzoek doen naar jongeren met deze problemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl