NOS NieuwsAangepast

CPB gaat uit van economische groei, wel groot vraagteken rond coronavirus

De impact van het coronavirus op de Nederlandse economie is moeilijk te voorspellen. Het heeft zonder twijfel invloed, maar niet duidelijk is hoe diep en hoe lang. Vooralsnog gaat het Centraal Planbureau in de nieuwste ramingen voor dit en volgend jaar uit van een gestage groei van de economie van 1,4 procent.

"Het is duidelijk dat het coronavirus nu al een negatief effect heeft op de economie", zegt de nieuwe CPB-directeur Pieter Hasekamp. "Als de verspreiding van het virus niet snel tot staan wordt gebracht, zal dit de economische groei verder negatief beïnvloeden."

Behalve het coronavirus zorgen ook de Amerikaanse handelspolitiek en de handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa - die na de brexit opnieuw vorm moet krijgen - voor onzekerheid.

Schok

Het CPB gebruikt voor de berekeningen twee scenario's rond het coronavirus. Het ene is dat het virus snel onder controle komt, het andere is dat het zich breder verspreidt en langdurig impact heeft. Bij de ramingen gaat het CPB uit van het gunstigste en snelste scenario, waarin het virus onder controle is en de Chinese industrie weer gaat draaien en de verloren productie inhaalt.

De onzekerheid zit hem vooral in de verspreiding van het coronavirus. Infectiehaarden in andere Aziatische landen en in Europa kunnen meer gevolgen hebben voor de consumentenuitgaven, investeringen en handel.

In een slechter scenario waarbij de epidemie pas in het derde kwartaal uitdooft leidt dat tot een negatieve economische schok, waardoor de bbp-groei van China en Europa grofweg halveert. In Nederland wordt dan de export geraakt en dalen de investeringen en de consumptie. De groei valt dan in 2020 en 2021 0,8 procentpunt lager uit.

Het CPB heeft er in dat donkerdere scenario overigens geen rekening mee gehouden dat het virus ook in Nederland tot een beperking van het economisch verkeer zou kunnen leiden, bijvoorbeeld omdat op meerdere locaties de productie stil gelegd wordt of grote evenementen worden geannuleerd. "De onzekerheid is groter dan anders," zegt Hasekamp. "Maar laten we het hoofd een beetje koel houden."

Gematigd maar goed

De economische groei in Nederland van 1,4 procent dit jaar en 1,6 procent in 2021 noemt het CPB gematigd maar best goed, gezien de lage groei van de wereldhandel en de magere groei in de buurlanden. De pfas- en stikstofproblematiek drukt de groei dit jaar met 0,2 procent. De woningbouw daalt zowel dit als volgend jaar.

De werkloosheid ligt op een historisch laag niveau dat blijft voorlopig ook zo. De krappe arbeidsmarkt heeft hogere lonen tot gevolg en in combinatie met de lastenverlichting stijgt de koopkracht dit jaar naar 2,1 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl