NOS Nieuws

'Van 2,3 miljoen arbeidsmigranten is onbekend waar zij zijn'

Van 2,3 miljoen tijdelijke arbeidsmigranten weet de overheid niet waar ze zijn. Daarom is het voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeilijk te controleren of zij uitgebuit worden, meldt Trouw.

Het gaat om buitenlanders die zich sinds 2014 hebben gemeld bij de Registratie niet-Ingezetenen (RNI). Ze hebben een burgerservicenummer (bsn) gekregen, dat ze nodig hebben om salaris te ontvangen. Bij inschrijving hoeven zij geen woonadres op te geven.

Het is dan ook onbekend waar de tijdelijke arbeidskrachten woonden toen ze in Nederland aan het werk waren en of ze het land hebben verlaten. Medewerkers van de RNI-loketten zeggen dat ze zich zorgen maken uitbuiting te faciliteren door een bsn te verstrekken aan mensen van wie geen woonadres bekend is.

Fraude en uitbuiting

"Aangezien we weten dat arbeidsmigranten en ongedocumenteerden kwetsbaar zijn voor verschillende vormen van fraude en uitbuiting, zou dat ons op zijn minst tot voorzichtigheid moeten manen", zegt hoogleraar mensenhandel Conny Rijken (Tilburg University) in de krant.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl