NOS Nieuws

5000 euro voor slachtoffers jeugdzorg, teleurstelling over maatregelenpakket

  • Hatixhe Raba

    redacteur Binnenland

  • Hatixhe Raba

    redacteur Binnenland

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg krijgen per persoon 5000 euro compensatie als tegemoetkoming voor het leed. Dat hebben de ministers Dekker en De Jonge bekendgemaakt.

Verder worden in nauw overleg met de betrokken brancheverenigingen en lotgenotenorganisaties initiatieven opgezet zodat slachtoffers hun ervaringen kunnen delen. Het gaat onder meer om lotgenotencontact. Ook krijgen slachtoffers de mogelijkheid hun verhaal met een breder publiek te delen, via een website, een documentaire en een congres.

De commissie-De Winter, die vorig jaar kwam met een rapport over geweld in de jeugdzorg sinds 1945, is tevreden over de compensatieregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, maar teleurgesteld over de rest van de maatregelen.

"Wij hebben aanbevelingen gedaan over hoe het nu en in de toekomst beter kan in de jeugdzorg. De ambitie van het kabinet op deze punten is erg laag en op sommige punten erg vaag", zegt commissielid en hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning.

Na afloop van een lotgenotenbijeenkomst waar ook minister dekker bij was, toonden slachtoffers zich niet erg tevreden met de 5000 euro compensatie:

'Ik betaal al 10 jaar voor hulp, hoe wil je dat gaan doen met 5000 euro?'

Volgens Bruning lijkt het kabinet de urgentie niet helemaal te voelen. "Er zijn grote zorgen over het huidige jeugdzorgstelsel en daar wordt niet extra in geïnvesteerd." In de brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gegaan wijzen de ministers op plannen die al in gang zijn gezet om de jeugdzorg te verbeteren.

Dat is wat de hoogleraar betreft niet genoeg. "Het zijn heel veel woorden, maar ze zeggen weinig. Er wordt vooral doorverwezen naar de brancheorganisaties, maar wij vinden dat de regering de regie moet houden. De regering moet met plannen komen over wat gaan doen om dit niet weer te laten gebeuren."

Geweld voorkomen

Uit het rapport van de commissie bleek dat driekwart van alle kinderen die na de oorlog in de jeugdzorg hebben gezeten, te maken heeft gehad met fysiek, verbaal of seksueel geweld.

In het stuk stonden aanbevelingen voor erkenning van de slachtoffers in het verleden, maar ook om geweld in de toekomst te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de groepsgrootte binnen jeugdzorginstellingen te verkleinen, pleegouders beter te ondersteunen, sterker en onafhankelijk toezicht te organiseren en te zorgen voor genoeg en goed geschoold personeel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl