NOS Nieuws

Minister denkt aan terugkeer van loting bij numerus fixus-studies

De loting bij populaire studies zoals geneeskunde komt misschien weer terug. Nu is loten verboden en bepalen onderwijsinstellingen zelf hoe ze studenten selecteren voor studies met een numerus fixus (een beperkt aantal plaatsen). Dat leidt ertoe dat studenten bijvoorbeeld motivatiebrieven moeten schrijven en selectietoetsen moeten doen.

Minister Van Engelshoven vindt dat dit systeem in de praktijk niet zo goed werkt. "Ik ben bereid om weer te kijken naar loting", zei de minister van Onderwijs in een debat in de Tweede Kamer. "Want we weten dat het huidige systeem niet in alle gevallen voldoet."

Haar partij D66 vroeg in het debat of er een einde kan komen aan het verbod op loting, omdat de huidige praktijk leidt tot meer kansenongelijkheid en extra stress. Kamerlid Paternotte vindt dat universiteiten en hogescholen zelf moeten bepalen op welke manier ze studenten aannemen.

Niet enthousiast

De loting is door het vorige kabinet in 2017 verboden, omdat het ongewenst werd gevonden de toelating te baseren op toeval, zonder dat naar de capaciteiten of motivatie van aankomende studenten werd gekeken. Bij geneeskunde werden scholieren met gemiddeld minimaal een 8 op hun eindexamen toegelaten, de rest moest loten.

Nu blijkt dat universiteiten en studenten niet onverdeeld enthousiast zijn over het nieuwe selectiesysteem.

Hele industrie

Studenten met een migratieachtergrond en laatbloeiers komen vaak niet door de selectie heen. Ook is er volgens de minister "een hele industrie" ontstaan om studenten door de selectie heen te trekken. "Hoe eerlijk is dat?"

Regeringspartij VVD en de PVV zijn niet enthousiast over het voorstel van de minister. "Als je straks dokter wil worden en je goede cijfers hebt, val je misschien wel buiten de boot", zegt VVD-Kamerlid Wiersma.

Voor de zomer komt minister Van Engelshoven met een uitgewerkt plan voor de herinvoering van het loten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl