NOS Nieuws

'Woningtekort loopt op, overheid moet vergunningverlening verbeteren'

Het tekort aan woningen is nu zo'n 315.000 en kan oplopen tot wel 380.000 in 2022. Dat zegt Capital Value, een adviesbureau voor vastgoedbeleggingen, op basis van de verwachte groei van het aantal huishoudens en woningen in Nederland.

Er staan nu zo'n 7,8 miljoen woningen in Nederland. Het huidige tekort van 315.000 woningen betekent dat er dus eigenlijk 4 procent meer huizen zouden moeten zijn.

Langer bij ouders of op kamers

Door het woningtekort betrekken bijvoorbeeld twintigers en dertigers later dan gewenst een zelfstandige woning en blijven ze langer bij ouders of op kamers wonen.

Het woningtekort gaat omhoog doordat de bevolking harder groeit dan verwacht en het aantal bouwvergunningen afgelopen jaar is teruggelopen door de stikstofproblematiek.

'Genoeg plannen en geld'

Maar volgens het adviesbureau zijn er genoeg plannen en geld om snel veel nieuwe woningen te bouwen. "Beleggers hebben 26 miljard beschikbaar. Er was nog nooit zo veel geld voor woningbouw", zegt Marijn Snijders, directeur van Capital Value. "En bouwers en ontwikkelaars hebben initiatieven klaarliggen om 100.000 woningen per jaar te bouwen."

Er wordt door de overheid gewerkt aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. Maar volgens het bureau kunnen gemeenten en de rijksoverheid nog meer doen om snelle bouw mogelijk te maken.

"Gemeenten zouden veel meer vergunningen kunnen uitgeven als ze meer daadkracht tonen", zegt Snijders. "Er is vaak te weinig capaciteit bij gemeenten of een gebrek aan de juiste mensen. Ook is er behoefte aan meer centrale aansturing van de vergunningverlening."

Een goed voorbeeld van waar het wel goed gaat, is volgens Snijders de regio Amsterdam. Daar is een organisatie die in de hele regio gemeenten helpt bij vergunningsprocedures. "Gemeenten kunnen daar onder meer capaciteit inhuren, zoiets zou je eigenlijk in heel Nederland moeten doen."

Seniorenwoningen

Een van de knelpunten in de woningmarkt is het tekort aan seniorenwoningen. Daardoor blijven ouderen vaak lang in (te) grote woningen zitten, die eigenlijk beter geschikt zijn voor gezinnen met kinderen.

Maar het lijkt erop dat er de komende tijd flink wat seniorenwoningen bij komen. Vorig jaar werd een recordbedrag van 1,25 miljard euro belegd in seniorenwoningen en zorgvastgoed, zegt Capital Value. En voor de komende drie jaar hebben beleggers minstens 3,4 miljard beschikbaar voor investeringen in dit soort woningen.

Middelhuur

Een ander knelpunt zijn de woningen met middeldure huur. Slechts 6 procent van alle huizen is een middeldure huurwoning en dat is veel te weinig volgens het bureau.

"Veel gemeenten maken afspraken met beleggers over de bouw van zulke woningen", zegt Marijn Snijders van Capital Value. "Maar het gevaar bestaat dat deze afspraken te vrijblijvend zijn, waardoor doelen niet worden gehaald. De rijksoverheid zou daarom dwingend moeten optreden als lokale ambities niet worden verwezenlijkt."

71.000 nieuwbouwwoningen

Vorig jaar zijn er 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, meldde het CBS onlangs. Dat was het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2009. Inclusief splitsing van woningen en ombouw van kantoorpanden kwamen er bijna 77.000 woningen bij.

Daarmee werd het kabinetsdoel van minstens 75.000 woningen gehaald. Maar mede door de teruggelopen vergunningverlening gaat dat dit jaar moeilijker worden.

Eerder maakte NOS op 3 deze uitlegvideo over waarom het zo lastig is om een huis te kopen:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl