ANP
NOS Nieuws

'Ministerie van Binnenlandse Zaken hield kritisch inspectierapport tegen'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verhinderd dat een kritisch inspectierapport over het beleid voor ruimtelijke ordening werd gepubliceerd. Dat meldt NRC. Conclusies uit het rapport kwamen wel in het jaarverslag van de inspectie terecht, maar zouden dermate zijn verdraaid dat een rooskleurig beeld van het beleid naar voren kwam.

De rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dateert uit de zomer van 2018. Volgens NRC, dat het rapport opvroeg, wordt erin geconcludeerd dat de decentralisering van de ruimtelijke ordening niet goed werkt.

Een van de kritiekpunten is dat lagere overheden niet in staat blijken om veiligheidszones rond de opslag van explosief materiaal te bewaken. Ook zouden gemeenten te weinig oog hebben voor natuurcompensatie bij grote infrastructurele projecten.

Onrust op werkvloer

Inspecteurs van de ILT wilden het rapport delen met de Tweede Kamer en minister Ollongren, maar volgens NRC stuitte dat op verzet van ambtenaren van het ministerie omdat ze het niet eens waren met de inhoud. Het leidde ertoe dat het stuk niet werd gepubliceerd.

Een samenvatting van het rapport in het ILT-jaarverslag zou vervolgens zijn verdraaid onder druk van het ministerie. Op de werkvloer van de inspectie zou dat tot onrust hebben geleid.

Volgens NRC kwam het rapport het ministerie slecht uit vanwege de moeizame voortgang rond de nieuwe Omgevingswet. Die wet, die in 2021 moet ingaan, regelt het afstoten door het Rijk van taken rond ruimtelijke ordening.

'Nuances weggevallen'

De inspectie geeft toe dat de conclusies van het rapport onjuist in het jaarverslag zijn weergegeven. "De formulering is dermate ingedikt dat nuances zijn weggevallen en er zodoende geen recht meer wordt gedaan aan het hele stuk", zegt de ILT in een reactie tegen NRC.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken beaamt tegen de krant dat er "inhoudelijke vragen" zijn gesteld over het rapport.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl